Z oslavy Dňa matiek v Žiranoch

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je predsa jeho
matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.
Deti na Slovensku a v mnohých krajinách sveta majú príležitosť spomenúť si na svoje matky osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám ale aj babičkám možno rôznym spôsobom: darovaním kytice, darčeka, návštevou a niektorí už iba spomienkou na cintoríne.

jsz

Atmosféru z oslavy Dňa matiek v Žiranoch nám približujú fotografie od Jozefa Bencza.

Fotogaléria


späť