Reprezentačné plesy v Žiranoch

Naši starší občania sa iste pamätajú na reprezentačné plesy, ktoré sa v našej obci začali organizovať už od roku 1981. Konali sa v spoločenskej sále miestnej vápenky a organizáciou plesu bola poverená vždy iná spoločenská organizácia v obci. Patronát nad nimi mala Osvetová beseda Žirany, ktorá v tých časoch zastrešovala kultúrne dianie v obci. Elán im vydržal niekoľko rokov a vždy to boli veľmi hodnotné kultúrno-spoločenské akcie s vynikajúcou atmosférou a s dobrou zábavou. Dokonca mi v týždenníku Život uverejnili v rubrike „Príspevky od našich čitateľov“ aj krátku správu o jednom z týchto plesov aj s fotografiou.

Na podnet starostu obce Jozefa Zsebiho sa po 20 rokoch táto pekná tradícia obnovila a 29. marca 2008 sa uskutočnil v kultúrnom dome 1. reprezentačný ples. Bol pod patronátom obecnej samosprávy a miestnych organizácií. Výzdoba sály bola zverená do rúk členiek MO Červeného kríža. Organizátori, hlavne členovia komisie kultúry, školstva a športu, s napätím očakávali, ako táto znovuoživená kultúrno-spoločenská akcia v našej obci dopadne. Ples o 20.00 hodine zahájili tancom „Palotás“ žiaci maďarského oddelenie Základnej školy v Jelenci (viď foto).

V strede záberu sú Aneta Kováčová s Máriom Benczom a druhá sprava je Noémi Bencová, vtedajší žiaci zo Žirian. Privítania hostí a slávnostného prípitku sa ujal Ing. Jozef Zsebi, starosta obce. O výbornú atmosféru sa starala naša hudobná skupina STEPS. Z reakcií  vyše 120 hostí sa dalo usúdiť, že sa ples vydaril. Tombola bola veľmi bohatá, prispelo až 16 sponzorov. Zaujímavosťou plesu bolo i to, že sa v noci menil SEČ na letný čas, čiže o 1 hodinu sa tancovalo menej, ale nikto to našťastie nereklamoval. Organizátori vsadili na dobrú vec, plesy sa v našej obci udomácnili a na 7. apríla je už pripravený  reprezentačný ples s č. 10. Čím sa bude tento jubilejný ples líšiť od ostatných? Napríklad tým, že výzdoba sály sa zverí tentoraz do rúk profesionálov, fotografie na pamiatku bude robiť profesionálny fotograf a hostí budú zabávať obe naše hudobné kapely: KIKO BAND aj FLAMINGO. A čo sa týka programu, jedna časť bude tradičná a tá druhá tak trochu netradičná. Nechajme sa teda prekvapiť.

text a foto z archívu: jsz


späť