Posedenie: Október mesiac úcty k starším

TERMÍN: 14.10.2018

MIESTO: kultúrny dom

ORGANIZÁTOR: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany


späť