Obecné dni - kultúra, zábava

TERMÍN: 26.8.

MIESTO: CVČ

ORGANIZÁTOR: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž


späť