Zmena u obvodného lekára v Jelenci

Oznamujeme našim občanom, že od 15.02.2018 u Obvodného lekára v Jelenci za  Mudr. B. Folbrechtovú ordináciu prevzala Mudr. Korčeková.

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok: 7.00 hod. – 12.00 hod.
Streda: 9.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. – 12.00 hod.


späť