Rodinné popoludnie s premietaním rozprávky pre deti, stretnutie s Mikulášom a vianočné trhy

Vážení občania, milí rodičia, milé deti !

Vedenie Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Vás srdečne pozýva do kultúrnej miestnosti dňa 02.12.2017 na 15.30 hod. na rodinné popoludnie s premietaním rozprávky pre deti, stretnutie s Mikulášom a na vianočné trhy. Kto má záujem o odovzdanie balíčka Mikulášom, môže urobiť keď menom označený balíček odovzdá pred začatím stretnutia.

 


späť