Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

19. júla 2017 bola obecným úradom vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk s názvom: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Žirany. Nakoniec na vykonanie prác bola vybratá firma AB-STAV s r.o. Malý Cetín. Práce sa začali 9. októbra 2017. Z tejto sanácie som urobil 5 záberov. Jedná sa o tieto lokality:
1. skládka Óčolomské pri železničnej trati
2. skládka Za školou pri ceste do kameňolomu vápenky
3. skládka Pasienok urbárnikov.

Fotografie č. 6 a 7 som urobil na ulici Pri božej studni. Pohodené hygienické vreckovky a obal z napolitánky na ceste svedčia o ľahostajnom prístupe našich občanov k dodržiavaniu poriadku v obci. 

Na ďalších záberoch (8. až 12.) však vidieť už ťažší kaliber ľahostajnosti. Niekde sa skládky v obci likvidujú a na iných miestach sa vytvárajú nové, napríklad pri vstupe do vinohradov smerom od pasienkov. Na tejto skládke vidieť starú sedaciu súpravu, matrace, stavebný materiál, škodlivý eternit, plastové vedro a mnoho iných „užitočných vecí“. Že by aj to patrilo ku kolobehu života alebo iba ku koloritu Žirian?

Nedá mi, aby som k tomu nezaujal stanovisko. Niekto si môže predsa povedať: „No a čo, keď sa niekde vytvorí tzv. čierna skládka odpadkov, veď sa to nakoniec aj tak odprace.“ Priznám sa, má ten občan vlastne pravdu, veď aj teraz sa vykonáva sanácia skládok odpadov v obci. Lenže väčšinu odstránení takýchto čiernych skládok financuje obec, a to sú peniaze nás všetkých.

Text a foto: jsz 

Fotogaléria


späť