Zvony Podzoboria

Z V O N Y   P O D Z O B O R I A

Nový zaujímavý knižný titul už čoskoro!

Dovoľujeme si informovať ctenú verejnosť, že na začiatku mesiaca november predstaví dvojica autorov  prof. Imrich Točka a doc. Alexander Fehér novú knižnú publikáciu – Zvony Podzoboria.

Jedná sa o reprezentačné dielo s bohatým textovým a obrazovým obsahom. Jeho autori predstavia podrobný prehľad o minulosti a súčasnom stave všetkých zvonov regiónu Podzoboria.

Textová časť bude v slovenskom a zároveň aj v maďarskom jazyku.                                                               

Zvony Podzoboria a autori knihy sa na Vás tešia!


späť