A škola začína ...

Do školských lavíc zasadlo po dvojmesačnej prestávke takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Svoje brány otvorilo 2 104 základných a 744 stredných škôl. Išlo približne o 435-tisíc žiakov základných škôl a 202-tisíc stredoškolákov, v špeciálnych základných a stredných školách začalo nový školský rok takmer 34-tisíc žiakov. Do základnej školy po prvýkrát nastúpilo približne 60-tisíc prvákov.

To, ako prváčik zvládne prvé školské dni a či bude pre neho zmena pekným zážitkom, záleží výrazne aj na jeho rodičoch. Podľa psychológa sa dieťa bude na školu tešiť, ak sa na prvý deň svojho prváka budú tešiť aj jeho rodičia. "Rodičia by mali byť naozaj jednoznační a presvedčiví, mali by dieťa pripravovať na to, že sa v škole zábavnou formou môže naučiť nové veci a nájsť si nových kamarátov“. Naopak, úzkostlivo pôsobiaci rodičia, ktorí dávajú najavo obavu, ako ich dieťa prechod do školy zvládne, môžu budúceho prváka zneistiť a vystresovať. Obrovskou a neodpustiteľnou chybou je, keď sa rodičia dieťaťu vyhrážajú: „No počkaj, v škole budeš musieť poslúchať, tam sa s tebou hrať nebudú!" Dôležité je aj to, aby prvý školský deň bol slávnostným dňom pre dieťa aj pre rodičov. Rodičia by mali vytvárať pozitívny vzťah nielen ku škole a učeniu, ale aj k učiteľovi. Učiteľ je ďalšou osobou a autoritou, ktorá sa okrem rodičov bude starať o rozvíjanie znalostí a schopností dieťaťa a bude podporovať aj jeho sociálny a emocionálny vývoj.

Rodičia už pred začiatkom školského roka by mali pripraviť prváčika na zmenený režim. Posledné dni pred začiatkom školského roka sú vhodné na to, aby sa s dieťaťom porozprávali o tom, čo ho čaká, čo sa zmení a čo bude musieť rešpektovať.

Pre dieťa bude veľkou zmenou najmä to, že v jeho živote pribudnú úlohy. Rodičia by mu preto mali vysvetliť a v prvých školských dňoch ho aj starostlivo viesť k tomu, že po príchode zo školy bude čas rozdelený na hru, ale aj na domáce úlohy. Veľmi dôležité je dôsledne dbať aj na to, aby malo dieťa dostatok spánku a oddychu.

Niekoľko záberov zo slávnostného otvorenia nového šk. roku v Žiranoch (foto: ZŠ):


späť