Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

O B E C   Ž I R A NY

Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie

 

V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017, zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obec@zirany.eu

 

V Žiranoch, dňa 21. augusta 2017

Ing. Jozef Zsebi, v. r.
starosta obce


späť