Športový deň - tenisový, stolnotenisový turnaj

Miesto: Multifunkčné ihrisko pri základnej škole / kultúrny dom
Organizátor: Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany


späť