Tradičné upratovanie pre zvelaďovanie obce a okolia

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 202,09 KB, Typ súboru: PDF]

Miesto: obec/okolie
Organizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž, Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany, SIRA, pozemkové spoločenstvo


späť