KONFRONTOVANIA à la Žirany – 2. časť

10.Pekný starý dom s tulipánmi na priečelí postupne nadobudol takúto súčasnú podobu.

 

11.Pýcha obce - kostol sv. Mikuláša. Prvý záber je z polovice minulého storočia a druhý záber sa robil po rekonštrukcii kostola v roku 2013.

 

12.Na týchto dvoch záberoch je vŕšok na začiatku našich pasienkov. V minulosti sa na jeho svahu organizovali Majstrovstvá Slovenska v motokrose a neskôr tu trénovali aj nitriansky paraglidisti. Teraz je v týchto miestach ďalší kameňolom. Po intenzívnych protestoch obyvateľov ulice Pod briežkom od 1. januára 2017 sa tu ťažba kameňa zastavila.

 

13.Ďalšími tromi fotografiami chcem poukázať na premeny nášho jubilujúceho Ženského speváckeho zboru Zoboralja  počas ich 25 ročného účinkovania na poli kultúrneho života.

 

14.Prvé obecné múzeum (po novom ľudový dom) zriadilo v našej obci niekoľko nadšencov na čele s Gregorom Vanyom. Typický sedliacky dom bol vytvorený z prístavby bývalého obchodu a jeho skladu (1. záber). Slávnostné otvorenie s veľkou slávou bolo 11. decembra 1977. Za 30 rokov sa však budova natoľko poškodila, že sa celý komplex musel asanovať. Obecná samospráva však nechcela dopustiť, aby bola naša obec bez takejto dôležitej pamiatky. Veď nezachovať náš ľudový kroj a pracovné predmety zo života našich predkov by bola neodpustiteľná chyba samosprávy obce. Našťastie sa v roku 2013 naskytla možnosť odkúpiť od jednej našej občianky starý rodinný dom po jej predkoch (2. záber). Po niekoľkých mesiacoch sa ho podarilo prerobiť na ľudový dom, ktorý je ešte krajší, ako bolo prvé obecné múzeum. Pričinil sa o to hlavne Vojtech Vanyo a naši folkloristi. Slávnostné otvorenie ľudového domu (3.záber) bolo počas obecných dní 2. augusta 2013.

 

15.Na prvý pohľad to ani nevyzerá, ale na záberoch je tá istá sakrálna pamiatka – kaplnka sv. Jána Nepomuckého z areálu našej farmy. Na prelome rokov 2014 a 2015 ju dal opraviť vedúci farmy Ing. Poliačik.

 

16.Na týchto štyroch záberoch možno vidieť tri staré obecné studne nachádzajúce sa v najstaršej časti obce medzi kostolom a pohostinstvom. Posledný záber je ešte zo šesťdesiatych rokov 20.storočia a vidieť na ňom aj obecného hlásnika.

17.Posledné tri konfrontovania sa bezprostredne dotýkajú dlhočižnej ulice Pod briežkom. Táto ulica sa vyznačuje tým, že z obidvoch strán má veľké prevýšenia, nakoľko stredná časť ulice s krásnymi veľkými domami je položená omnoho vyššie ako jej konce. Okolo roku 1980 pán farár Branikovič nie nadarmo pomenoval túto časť obce „Žirianska Klokočina“. Ešte pred 9 rokmi boli tieto konce ulice v katastrofálnom stave - rástla tam vysoká burina a nikto sa o tieto priestory nestaral. Na prvých dvoch záberoch vidieť začiatok ulice Pod briežkom smerom od centra voľného času (dolného parku). Medzi hlbokou jamou a cestou bolo jedno obrovské smetisko, ktoré je čiastočne viditeľné na ľavom zábere. Celé okolie sem „usilovne“ nosilo svoje odpadky. Až keď sa na opačnej strane ulice od roku 2008 zahájila výstavba nových domov, začala sa situácia meniť k lepšiemu. Priestor sa vyčistil, ľudia našťastie rýchlo pochopili, že by sa sem už nemali nosiť odpadky a celé sa to vo veľmi krátkom čase zatrávnilo (pravý záber). Postupom času vysadené kríčky a stromy tu vytvorili taký mini parčík (tretí záber). V pozadí záberu vidieť vrchol Žibrice.

 

18.Pri ďalšom konfrontovaní „Predtým a teraz“ je porovnanie priestoru na začiatku tej istej ulice Pod briežkom, tentoraz však z opačného konca - od hlavnej cesty. Prvý záber zachytáva tento nevzhľadný priestor ešte z roku 2007. Na bližšej strane ulice však už vidieť začiatky výstavby rodinných domov. Na druhom zábere sú už na tomto mieste postavené krásne moderné domy. Prvý dojem z tejto fotky môže byť taký, ako keby tie domy boli vlastne úplne pod lesom, čo ešte viac umocňuje krásu tohto miesta.

 

19.Ešte na jar roku 2014 rástla oproti už spomínaným novopostaveným domom iba veľká burina. Uplynulo však niečo vyše roka a v lete roku 2015 sa na tomto mieste už konalo slávnostné odovzdávanie krásneho nájomného domu do užívania, kde si našlo nový domov 16 mladých rodín.

Konfrontovania „Predtým a teraz“ pripravil Jozef Szórad.


späť