Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že počas budúceho týždňa sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť od 03.01.2017 na obecnom úrade, alebo na tel. čís. 037 6318 841 – 842. Vo výmene viac ako 6 ročných vodomerov budeme pokračovať v januári.


späť