Zber elektroodpadu

ZOBRAZIŤ PRÍLOHU  [Veľkosť: 380,4 KB, Typ súboru: PDF]

Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.
Termín zberu: 19.11.2016 (sobota)

Čas zotrvania posádky na zbernom mieste:

Žirany:
10:45 - 11:15      (Kostol);
11:15 - 11:45      (Obecný úrad);
11:45 - 12:15      (Dolný park - Centrum volného času)

KONTAKT na posádku:
p. Viglacký: 0904/852 227

Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!! Poprosím Vás o upozornenie
občanov, v ktorom čase sa budú odpady odoberať aby sa predišlo tomu, že posádka
odíde z miesta odoberania a občania ešte budú nosiť na dané miesto odpad.
Tiež Vás žiadame, aby nebezpečný odpad, ktorý ľudia prinesú, bol označený, o aký odpad
sa jedná. Napr. postrek, farba a pod. Aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné
chemikálie. Ďakujem

Z dôvodu toho, že pri realizovaní zberov najmä nebezpečných odpadov:

- farieb, detergentov, riedidiel, olejov  a ostatného tekutého odpadu sa stretávame
často s prípadmi, kedy tieto odpady sú odovzdávané nevhodne zabalené a neoznačené,
- pri odovzdávaní odpadu občanom obce musí byť odpad identifikovateľný,
- občania často odovzdávajú rozobratý elektroodpad, ktorý už patrí do objemného odpadu,
Prítomnosťou zodpovedného pracovníka sa snažíme predísť možným problémom
pri prevzatí odpadu.


späť