Termín zberu: 27.5.2017 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpado...


...


...


foto: jb, jsz...


...


...


Oznamujeme verejnosti, že v termíne od 2.5. do 12.5.2017 prebieha na ZŠ s MŠ v Žiranoch  jarný zber papiera.  Prosíme všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do zberu papiera, aby uviazan&yacu...


Milé mamičky, staré mamy a babičky! Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017    o 15.00 hod. v sál...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať : - Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku z...


...


...


Príjemnú atmosféru tejto krásnej a v našej obci už tradičnej akcie približujú aj fotografie od dvoch Jozefov - Bencza a Szórada....


...


Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2017 t.j. v nedeľu o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej a zo základnej &s...


Kvôli poruche na vodovodnom potrubí pravdepodobne dnes nebude voda, na odstránení poruchy sa pracuje. Žiadame občanov, aby nepoužívali svoje práčky. Ďakujeme za pochopenie....


V poradí už deviaty reprezentačný ples obce Žirany sa konal 21. apríla 2017 v kultúrnom dome v organizácii Samosprávy obce Žirany a miestnych organizácií obce. Do tanca hrala kapela T – 2´s Music. ...


...


Nedeľňajšiu slávnostnú sv. omšu celebroval miestny dekan Macho Jozef. K slávnostnej atmosfére prispela svojim spevom aj Marianna Sándorová s otcom Františkom Magom, ktorý ju doprevádzal. Obetné dary ...


...


Náš žiak, ADRIÁN BENC, navštevuje iba piaty ročník na základnej škole v susednom Jelenci a už dosiahol mimoriadny úspech v celoslovenskej literárnej súťaži Kľúče od zlatého mesta, kde ...


Novšie      Staršie