Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 31. 12. 2016....


10.Pekný starý dom s tulipánmi na priečelí postupne nadobudol takúto súčasnú podobu.   11.Pýcha obce - kostol sv. Mikuláša. Prvý záber je z polovice minulého storočia a dru...


Ani sa nám nechce veriť, ale už 10 rokov uplynulo odvtedy, ako sme sa uzhodli vydávať v našej obci obecný časopis. Zmyslom tohto časopisu bolo a stále je informovať našich občanov o dianí v obci. Išlo n&aa...


...


...


alebo „Predtým a teraz“ na fotografiách Vo svojom súkromnom archíve mám neskutočne veľa fotografií o našej obci nielen z posledných rokov, ale aj z minulosti. Tie som získal vtedy, keď som bo...


...


1/ Upozorňujeme všetkých občanov, majiteľov  osobných áut, aby  v  zimnom období, v čase keď obec bude vykonávať údržbu miestnych komunikácií( napadnutie čerstvého snehu alebo vzniku poľadovi...


Oznamujeme občanom, že kvôli čerpaniu dovolenky na budúci týždeň obecný úrad bude zatvorený. Prvý pracovný deň bude 03.01.2017. Všetkým našim občanom želáme Veselé vianočné sviatky a&...


Oznamujeme našim občanom, že počas budúceho týždňa sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť od 03.01.2017 na obecnom úrade, alebo na tel. čís. 037 6318 841 – 842. Vo výmene v...


Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom OZ a zamestnancom obce za pomoc pri riešení obecných záležitostí v roku 2016. Ďakujem aj všetký...


Ani tento rok nebola výnimka a miestna organizácia Červeného kríža usporiadala dňa 18. decembra už tradičný vianočný koncert detí. Program pripravili učitelia z maďarského oddelenia Základnej školy v&nb...


Oznamujeme našim občanom, že je zmena termínu vo vývoze komunálneho odpadu a to zo dňa 29. 12.2016 (štvrtok) na 28.12.2016 (streda). Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili....


...


P O Z V Á N K A  na  V I A N O Č N Ý   K O N C E R T v  kultúrnom dome v Žiranoch 11. decembra 2016 o 15:00 hod. Účinkujú:  Spevácka skupina zo Štit&aacu...


...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2016]...


Na veľkú radosť našich detí aj tento rok zavítal na našu školu Mikuláš, ktorého doprevádzal anjel a samozrejme aj čert. Ani teraz nezabudol priniesť darčeky pre deti, ktoré celý rok posl&uacu...


Žirany dňa 05. 12. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2016 t.j. vo štvrtok o 17.30 hod. v zasadačke obecnéh...


...


Novšie      Staršie