...


Oznamujeme našim občanom, že od 15.02.2018 u Obvodného lekára v Jelenci za  Mudr. B. Folbrechtovú ordináciu prevzala Mudr. Korčeková. Ordinačné hodiny: Pondelok: 7.00 hod. – 15.00 hod.Utorok: 7.00 hod. – 12....


...


...


To, že fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy (tá tento rok pripadla na 14. februára) vie asi každý. K fašiangom akosi patrí zábava a bujaré veselie. Ani v našej ob...


Keď sme spolu, nerozhádže ma ani zlé počasie. Mám totiž svoje súkromné slniečko, ktoré ma hreje pri srdci. Tým slniečkom si Ty, láska moja! Pri pohľade do kalendára si nemožno nevšimnúť, že o niekoľk...


...


Oznamujeme tým občanom, ktorým kvôli nepriaznivému počasiu neboli vyprázdnené smetné nádoby, že pri najbližšom odvoze komunálneho odpadu môžu vyložiť odpad aj vo vreciach. Ďakujeme za pochopenie!...


...


Obec Žirany o sídlom Obecný úrad 194, 951 74 Žirany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky MŠ v Žiranoch.   Kvalifikačné predpoklady: Min. stredoškolské vzdelanie príslu...


...


...


Náš občan, Ernest Rácz, sa koncom minulého roka dožil okrúhleho výročia - sedemdesiat rokov. Redakcia Žirianskeho spravodajcu už mala pripravené do 4. čísla blahoželanie k jeho sedemdesiatke, avšak hneď na začiatku r...


Len pred pár dňami som vás informoval o tom, že vo veku 79 rokov zomrela Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, ktorý zaznamenal množstvo ľudových piesn...


Na fotografii je pohľad z pasienkov: Do biela odetá obec Žirany. Zima je čarovným obdobím roka. Snehom je prikrytý celý kraj. Vietor nafúkal záveje. Mráz si sadol už aj na lúky a polia. Sneh tu žiari miliónmi iskri...


...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za II. polrok 2017....


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2018  podať priznanie...


Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, zomrela v Bratislave vo veku 79 rokov. Veľmi rada navštevovala našu obec, bola nadšenou obdivovateľkou žirianskeho spev...


...


Novšie      Staršie