Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2016]...


Na veľkú radosť našich detí aj tento rok zavítal na našu školu Mikuláš, ktorého doprevádzal anjel a samozrejme aj čert. Ani teraz nezabudol priniesť darčeky pre deti, ktoré celý rok posl&uacu...


Žirany dňa 05. 12. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2016 t.j. vo štvrtok o 17.30 hod. v zasadačke obecnéh...


...


Vážení občania! S veľkou radosťou môžeme skonštatovať, že v sobotu, dňa 3. decembra 2016 chcenie zvíťazilo nad zimou a na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole v Žiranoch sa podarilo zorganizovať tak očakáva...


...


Ako je to už zvykom, aj tentoraz našu obec úspešne reprezentovala naša folklórna skupina na súťaži v Dunajskej Strede dňa 26. novembra 2016. Na úseku ľudového spevu získali najvyššie „Aranyp...


...


Oznamujeme občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov od 30.11.2016 do 01.12.2016 bude Obecný úrad v Žiranoch zatvorený....


...


...


...


Ako som už spomínal v predchádzajúcom článku, samosprávy Obcí Žirany a Štitáre v spolupráci s maďarským partnerským mestom Dorog podali koncom októbra 2016 spoločnú žiadosť na p...


Najväčší supermesiac 21. storočia sa objavil 14. novembra Vesmír nám v pondelok pripravil nevšedné divadlo – najväčší a najpôsobivejší supermesiac za posledných 70 rokov. Naposledy videli...


Je to významná krajinná dominanta nielen našej obce, ale aj celého okolia. Aj keď ju od Žirian, zo severovýchodu, tak trochu „špatí“ veľký kameňolom, v mojich očiach je tým najkrajš&iacu...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta. Termín zberu: 19.11.2016 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste: Žirany:10:45 - 11:15      (Kostol); 11:15 - 11:45      (Obecný úrad); 11:45 ...


Oznamujeme našim občanom, že od dnešného dňa sa uskutoční v obci výmena a ciachovanie vodomerov čo bude trvať až do konca roka. S prácami sa začína dnes od Calmitu až na ulici pri železnici. Vyzývame na&scaron...


...


Oznamujeme našim občanom, že zber nadrozmerného odpadu na tento rok je ukončený. Vyzývame občanov, aby odpad zbytočne nenosili na železničnú stanicu, v opačnom prípade budú pokutovaní. Ďakujeme za pochopenie....


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a vyzval zástupcu spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streže...


Novšie      Staršie