Na našej webovej stránke sa objavila táto výzva obecnej samosprávy: Oznamujeme našim občanom a športovým fanúšikom, že 1. júla 2017 sa uskutoční v kultúrnom dome schôdza, kde očak...


Oznamujeme našim občanom, že 3. a 4. júla 2017. t.j. pondelok a utorok sa uskutoční odpis vodomerov, žiadame občanov aby sprístupnili svoje vodomery. Kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, alebo n...


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici sú zložené kontajnery pre nadmerný a pre drobný stavebný odpad. Otváracia doba zberného dvora sa nachádza v prílohe....


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici je zložená rašelina. Občania si môžu zúžitkovať pre vlastnú potrebu do svojich záhrad....


Oznamujeme našim občanom a športovým fanúšikom, že 01.07.2017 t.j. v sobotu o 19.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční schôdza, kde očakávame futbalistov, fanúšikov a tých občan...


Oznamujeme našim občanom, že 01.07.2017 t.j. v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční v našej obci a okolí upratovanie / brigáda /. Žiadame našich občanov, aby na uvedenej akcií zúčastnili čo najväč...


„Kým zaznie veľká Harmónia - Míg megszólal a nagy Harmónia”(Kodály Zoltán) III. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE SPEVÁCKYCH ZBOROV na počesť 135. výročia narodenia Zoltána Kodá...


...


...


...


Foto: Jozef Bencz...


foto: Angela Ďurišová...


Oznamujeme Vám, že obecná brigáda z organizačných dôvodov sa uskutoční pravdepodobne 01.07.2017, t.j. v sobotu....


...


...


Žirany dňa 05. 06. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 09.06.2017 t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ...


...


...


Táto krátka  nenáročná turistická trasa nás zavedie k opustenému kameňolomu, ktorý sa nachádza pod Dlhou skalou, neďaleko okraja lesa. Samotný kameňolom už vlastne skoro ani nie je vidieť, o čom sve...


Oznamujeme občanom, že 26.05.2017 pri dolnom parku ( Centrum voľného času ) a pri kostole budú zložené kontajnery pre nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad napr. matrace, pohovky, koberce, skrine, stoličky atď. dá...


Novšie      Staršie