...


...


...


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za II.p.r. 2019....


Facebook event...


Vážení spoluobčania! Aspoň na chvíľu zabudnime na problémy a na naše každodenné starosti a dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako aj v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu zažel...


OBEC ŽIRANY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany     Zverejnenie elektronickej adresy V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 ...


Milí občania, dňa 28. 12. 2019 (v sobotu) bude poľovačka v oblasti viníc. Prosíme Vás, aby ste sa v tento deň nezdržiavali v blízkosti viníc! Za pochopenie ďakujeme!...


...


...


...


...


...


...


...


Oznamujeme našim občanom, že v priebehu týždňa sa budú odpisovať vodomery. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery. Stav je možné aj nahlásiť telefonicky037 / 631 8 841, 842 alebo mailomobec@zirany.eu...


...


Novšie      Staršie