...


...


...


Vaše 2 percentá dane môžu opäť pomôcť vybranej neziskovej organizácií či občianskemu združeniu. Každý rok máte možnosť venovať 2 % podielu zaplatenej dane organizácií ktorá sa venuje verejnoprospe&sca...


...


Zmena ordinačných hodín u všeobecného lekára pre dospelých p. MUDR. Korčekovej Evy v ambulancií Jelenci Pondelok, streda, piatok 7.30 - 11.30Utorok 12.00 - 15.00Štvrtok 12.00 - 14.00 Zdravotná sestra každý deň...


...


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskov...


Calmit vápenka Žirany Vás informuje, že po veľkej oprave šachtovej peci č. 3 v pondelok 11. 03. 2019 do obedňajších hodinách budeme púšťať znova do prevádzky....


Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Termín prípravy je od 18. do 22. marca 2019    ...


...


Tešíme sa na vysokú účasť detí na stolnom tenise. Ďalší tréning bude v pondelok o 17:00....


...


Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2019 do 18.3.2019. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el .energie ...


...


...


Najkrajší dar, ktorý môže dať muž žene v každom veku a nielen na MDŽ, je dať jej kvetiny. foto z internetu...


Oznamujeme našim občanom, že „Zberný dvor“ na železničnej stanici bude otvorený od 02.03.2019 podľa otváracích hodín....


...


...


Novšie      Staršie