Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že od 10. 03. 2017 do 18. 03. 2017 sa uskutoční v obci odpočet elektromerov. Vyzývame našich občanov, aby sprístupnili svoje elektromery....


Bujaré oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali v minulosti tento sviatok až do roku 1989.  Ženy dostávali na svojich pracoviskách karafiáty a okrem kytičky boli najbežnejšími darmi jenské misy, uter&aac...


...


Zo zvykov počas fašiangového obdobia v Žiranoch v roku 2017, ktoré je spojené so smiechom, s radosťou a veselosťou. Foto: jsz...


1.-31.3., autorská výstava Viktora Šimeka v CENTRO Nitra pozývame v mesiaci marec  na autorskú výstavu výtvarných diel PaedDr. Viktora Šimeka, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s Krajským osvetov&...


Dokument sa nachádza v prílohe....


...


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že dňa 09. 03. 2017 od 8.00 hod. do 12.00 hod. a následne od 12.00 hod. do 15.00 hod. kvôli prácam na elektrických zariadeniach v obci, sa uskutoční odstávka e...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž ...


O niekoľko dní budeme oslavovať sviatok všetkých zamilovaných. Sú ľudia, ktorí doslova prepadnú „valentínománii“, ale sú aj takí, ktorí tento sviatok doslova ignorujú. Ak to ...


Keď prechádzam cez niektoré obec (Rišňovce, Veľký Kýr, Jelenec, ...) a vidím, že v strede obce majú vybudovaný pekný park s trávičkou, kríkmi, chodníkmi a lavičkami, vždy mi autom...


...


6.februára 2017 – 12.februára 2017...


...


Pre Obec Žirany koncom roka 2016 zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol priznaný úver vo výške 511550,00 eur pri úrokovej miere 1% pre stavbu Bytový dom Žirany, súpisné číslo 528 s počtom bytov...


...


...


...


Žirany dňa 30.01.2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2017 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úr...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 31. 12. 2016....


Novšie      Staršie