Náš občan, Ernest Rácz, sa koncom minulého roka dožil okrúhleho výročia - sedemdesiat rokov. Redakcia Žirianskeho spravodajcu už mala pripravené do 4. čísla blahoželanie k jeho sedemdesiatke, avšak hneď na začiatku r...


Len pred pár dňami som vás informoval o tom, že vo veku 79 rokov zomrela Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, ktorý zaznamenal množstvo ľudových piesn...


Na fotografii je pohľad z pasienkov: Do biela odetá obec Žirany. Zima je čarovným obdobím roka. Snehom je prikrytý celý kraj. Vietor nafúkal záveje. Mráz si sadol už aj na lúky a polia. Sneh tu žiari miliónmi iskri...


...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za II. polrok 2017....


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2018  podať priznanie...


Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, zomrela v Bratislave vo veku 79 rokov. Veľmi rada navštevovala našu obec, bola nadšenou obdivovateľkou žirianskeho spev...


...


...


Vážení občania! Dňa 3. 1. 2018 o 10:30 hod. pri nových bytovkách na ulici Pod briežkom (žirianska Klokočina) sa našla fenka. Má síce obojok, avšak nemá žiadnu známku. Nakoľko behala vystresovaná a takmer ...


Vážení spoluobčania! Ešte pred pár dňami som Vám na našej webovej stránke želal príjemné prežitie vianočných sviatkov a už sú tieto najkrajšie sviatky roka za nami. Práve v tomto období...


Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu za pomoc pri riešení obecných záležitostí...


Oznamujeme našim občanom, že od 27.12.2017 do konca decembra sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť od 03.01.2018 na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adr...


Oznamujeme občanom, že kvôli čerpaniu dovolenky od 27.12.2017 obecný úrad bude zatvorený. Prvý pracovný deň bude 03.01.2018....


...


...


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra chce postaviť novú kabínkovú lanovku na Zobor. S výstavbou plánuje začať v budúcom roku, prevádzku lanovky plánuje spustiť v roku 2019. Kabínková lanovka bude sit...


...


...


...


Novšie      Staršie