...


...


...


...


...


OBEC ŽIRANYObecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy V súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2020 zverejňujeme elektro...


Dobrý deň. Som študentka 3.ročníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v rámci vypracovania semestrálnej práce k predmetu Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika, mám na Vás pár  k...


...


...


...


...


Už dlhé roky sa v kancelárskych priestoroch na 1. poschodí viacúčelovej budovy obecného úradu nerobili žiadne úpravy väčšieho rozsahu. Bol najvyšší čas na ich modernizáciu. Hneď oproti schodom sa...


Október je mesiacom úcty k starším ľuďom, preto 13.10.2019 v nedeľu o 15.00 hod. do kult. domu očakávame našich najstarších občanov, kde v rámci programu budú mať vystúpenie deti z M...


...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili na obecnom úr...


...


...


...


...


...


Novšie      Staršie