Od rána sa pripravovali stoly, lavice a postavili sa 3 stany. Guláš sa pod taktovkou Juraja Andraška varil v dvoch veľkých kotloch. Od 11.00 hod. sa rozbehla hlavná súťaž v minifutbale na multifunkčnom ihrisku v are&...


Piatok sa niesol v znamení športových súťaží s malou loptičkou. Našťastie tentoraz bolo krásne počasie. Dúfajme, že to vydrží aj do zajtra, aj keď hlásia „iba“ 26 ˚C, len aby nepršal...


Oznamujeme našim občanom, že 30. a 31.08.2017 z dôvodu školenia zamestnancov Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


...


...


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej ...


Obecné dni 2. 9. 2017 Žirany -- Zsére   Detský program 15:00 -- 15:50    Detský interaktívny koncert s Anitou Ágoston,                  &...


...


...


Miesto: Multifunkčné ihrisko pri základnej škole / kultúrny domOrganizátor: Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany...


Stalo sa už tradíciou, že obecný úrad organizuje v letných mesiacoch spravidla dva výlety pre našich dôchodcov na termálne kúpaliská. Nebolo to inak ani tento rok. Júlový plánovaný v&yac...


...


...


...


Zvykne sa hovoriť: „Sľuby sa sľubujú, ...“. Je to síce pravda, že pán starosta pri odovzdávaní nájomných bytov spomenul, že sa plánuje na voľnom priestore nad nimi vybudovať detské ihrisko pre dané oko...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní  je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za I. polrok 2017....


...


...


...


V posledných dňoch sa v našej obci na spomínanom úseku uskutočnili tieto akcie: -spojovacia ulička medzi Kodályovou a Hlavnou ulicou pri obecnej tržnici: položil sa nový koberec z asfaltovej drte (obr.č. 1, 2) - Park B&e...


Novšie      Staršie