Miesto: kultúrny domOrganizátor: Spevácky zbor Zoboralja...


Miesto: obecOrganizátor: Csemadok...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Červený kríž...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec...


Miesto: obecOrganizátor: Csemadok...


Miesto: obecOrganizátor: Csemadok...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž ...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Červený kríž...


Miesto: obecOrganizátor: Folklórny súbor Zsibrica...


...


„O JÁNOSOVI ESTERHÁZYM V DUCHU STREDOEURÓPSKEHO DIALÓGU“ – prezentácia publikácie (O.Z. Živé Podzoborie) a jej anglického prekladu 9. február 10.30 Fakulta stredoeurópskych štúdií...


...


Ani tento rok nebola výnimka a miestna organizácia Červeného kríža usporiadala dňa 18. decembra už tradičný vianočný koncert detí. Program pripravili učitelia z maďarského oddelenia Základnej školy v&nb...


P O Z V Á N K A  na  V I A N O Č N Ý   K O N C E R T v  kultúrnom dome v Žiranoch 11. decembra 2016 o 15:00 hod. Účinkujú:  Spevácka skupina zo Štit&aacu...


Na veľkú radosť našich detí aj tento rok zavítal na našu školu Mikuláš, ktorého doprevádzal anjel a samozrejme aj čert. Ani teraz nezabudol priniesť darčeky pre deti, ktoré celý rok posl&uacu...


...


Vážení občania! S veľkou radosťou môžeme skonštatovať, že v sobotu, dňa 3. decembra 2016 chcenie zvíťazilo nad zimou a na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole v Žiranoch sa podarilo zorganizovať tak očakáva...


...


Ako je to už zvykom, aj tentoraz našu obec úspešne reprezentovala naša folklórna skupina na súťaži v Dunajskej Strede dňa 26. novembra 2016. Na úseku ľudového spevu získali najvyššie „Aranyp...


...


novšie      staršie