Miesto: Multifunkčné ihrisko pri základnej škole / kultúrny domOrganizátor: Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany...


Miesto: Multifunkčné ihrisko pri základnej školeOrganizátor: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany, Červený kríž...


Miesto: kostol/kultúrny domOrganizátor: Spevácky zbor Zoboralja Dátum bude upresnený...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec, Základná škola s materskou školou Žirany...


Miesto: Multifunkčné ihrisko pri základnej školeOrganizátor: Základná škola s materskou školou Žirany Dátum bude upresnený...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec+Mládež...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Spevácky zbor Zoboralja...


Miesto: obecOrganizátor: Csemadok...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Červený kríž...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec...


Miesto: obecOrganizátor: Csemadok...


Miesto: obecOrganizátor: Csemadok...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Obec, Spevácky zbor Zoboralja, Červený kríž ...


Miesto: kultúrny domOrganizátor: Červený kríž...


Miesto: obecOrganizátor: Folklórny súbor Zsibrica...


...


„O JÁNOSOVI ESTERHÁZYM V DUCHU STREDOEURÓPSKEHO DIALÓGU“ – prezentácia publikácie (O.Z. Živé Podzoborie) a jej anglického prekladu 9. február 10.30 Fakulta stredoeurópskych štúdií...


...


Ani tento rok nebola výnimka a miestna organizácia Červeného kríža usporiadala dňa 18. decembra už tradičný vianočný koncert detí. Program pripravili učitelia z maďarského oddelenia Základnej školy v&nb...


P O Z V Á N K A  na  V I A N O Č N Ý   K O N C E R T v  kultúrnom dome v Žiranoch 11. decembra 2016 o 15:00 hod. Účinkujú:  Spevácka skupina zo Štit&aacu...


novšie      staršie