...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a vyzval zástupcu spoločnosti LIGNUM + AXUREAL, s.r.o. Streže...


Prítomní : podľa prezenčnej listiny Zástupca RSÚC, a. s. Ing. Gabaj   otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných účastníkov  a pripomenul im výsledok  minulotýždň...


staršie