OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 25.01.2019 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Valéria Andrašková, nar. 13.03.1945, trvalebytom Žirany, že na Obec Žirany jej boli dňa 24.01.2019 doručené UzneseniaOkresného s&uacut...


Hoci je už rok 2018  niekoľko týždňov minulosťou, nedá sa, aby sme sa k nemu nevrátil aspoň niekoľkými štatistickými údajmi: -Počet narodených detí  ….. „až“  5-Počet sobá&sca...


...


...


...


...


Oznamujeme občanom, že vyúčtovanie vody za II. p.r. 2018 si môžete vyzdvihnúť aj zaplatiť na obecnom úrade v úradných hodinách....


Oznamujeme tým občanom, ktorým nebol odvezený TKO z minulého týždňa, že odvoz sa uskutoční 15.01.2019 t.j. v utorok v popoludňajších hodinách. Ďakujeme za pochopenie....


Oznamujeme tým občanom, ktorým neodviezli TKO, že ďalší odvoz sa uskutoční pravdepodobne na budúci týždeň. O termíne zvozu budeme informovať včas....


Oznamujeme našim občanom, že v Detskej ambulancií v Jelenci MUDr. M. Fuska 28.12.2018 t.j. v piatok ordinovať bude od 12.30 do 14.30....


Dnes sa pred potravinami COOP Jednota našli dioptrické okuliare. Vyzdvihnúť si ich je možné počas otváracích hodín potravín na pokladnici....


Obec Žirany v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Zsebim týmto oznamuje, že od 01.03.2019 príjme do pracovného pomeru  školníka – údržbára. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.0...


Vážení občania Žirian! Prichádza sviatočný čas,na ktorý sa dlho teší každý z nás.Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,Vianočnej nálade každý z nás podlieha.Zabudnime na smútok...


Oznamujeme občanom, že kto má záujem ešte o stolový kalendár s historickými fotografiami na rok 2019, môže si vyzdvinúť počas stránkových dní na obecnom úrade....


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2018]...


Oznamujeme našim občanom, že od 27.12.2018 do konca decembra sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť  02.01.2019 alebo od 07.01.2019 na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 8...


Oznamujeme občanom, že kvôli čerpaniu dovolenky od 27.12.2018 obecný úrad bude zatvorený. Prvý pracovný deň bude 02.01.2019, dovolenka pokračuje od 03.01.2019 do 05.01.2019....


Oznamujeme našim občanom, že 19.12.2018 t.j. v stredu sa uskutoční mimoriadny zber plastu a PET fliaš....


Oznamujeme našim občanom, že podľa Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva v Nitre voda vo verejnom vodovode je opäť pitná. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť....


Na základe posledných informácií zo stretnutia s prevádzkovateľom nášho vodovodného systému, doterajšie výsledky vzoriek odobratej vody neboli vyhovujúce. Priebežne sa vykonávali kroky v ...


novšie      staršie