Oznamujeme našim občanom, že od dnešného dňa sa uskutoční v obci výmena a ciachovanie vodomerov čo bude trvať až do konca roka. S prácami sa začína dnes od Calmitu až na ulici pri železnici. Vyzývame na&scaron...


Oznamujeme našim občanom, že zber nadrozmerného odpadu na tento rok je ukončený. Vyzývame občanov, aby odpad zbytočne nenosili na železničnú stanicu, v opačnom prípade budú pokutovaní. Ďakujeme za pochopenie....


Obec Žirany v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011, článku V. vyzýva oprávnené osoby na predloženie žiadostí oposkytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť na Obecný úrad Z...


Milí športovci a priaznivci športu, S veľkou radosťou Vám oznamujeme že dňa 3.12.2016 tj sobotu sa uskutoční minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku pri základnej škole v Žiranoch! Veríme že začiatkom...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa  27.10.2016 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Miroslav  Farkaš , nar. 03.06.1966, bytom Žirany, že na Obec Žirany  mu   bola dňa 27.10.2016  doručená doporučená l...


Žirany dňa 24.10.2016 P O Z V Á N K A Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam 6. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 2...


...


Dňa 6. novembra 2016 o 15.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome verejné zhromaždenie občanov o aktuálnych témach života obce. Prosíme o hojnú účasť našich občanov....


Od 1.októbra 2016 je zloženie komisie takéto: František Szórád  predseda Jozef Bencz   podpredseda Klaudia Szakács   člen Jozef Szórad    člen...


Dňa 10. októbra 2016 bude na obecnom úrade rokovanie všetkých dotknutých orgánov o stave prístupovej cesty do Žirian. O výsledku rokovania budú naši občania včas informovaní....


Žirany, dňa 03. 10. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 07.10.2016 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu...


Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom , že dňa 4.10.2016 sa budú v obci prevádzať kontrolné a čistiace práce , na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.199/2009 Zz.Každému občanovi, kt...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 24.09.2016  tj. v sobotu bude vykonávať očkovanie psov a mačiek proti besnote od 10.00 hod. do 11.30 hod.  pri obecnom úrade. Cena za jedn...


Oznamujeme našim občanom, že kvôli poruche na hlavnom vodovodnom potrubí je prísny zákaz plytvania s pitnou vodou. Na odstránení poruchy sa pracuje. Zákaz platí až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. Porucha na vodov...


Vedenie Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža organizuje dňa 1, septembra 2016 turistickú akciu: DEŇ DETÍ A DEŇ RODINY. Zraz je o 14.00 hod. v dolnom parku. Cieľ je pri vodojeme - poľovníckej chate, kde všetkých ú...


Oznamujeme našim občanom, že 30. a 31. 08. 2016 z dôvodu školenia Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


Dňa 10. augusta 2016 vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva previerku detského ihriska v hornom parku. Previerka sa konala na základe elektronického podnetu, ktorý poukazuje na tieto nedostatky: vysoká tráva, h...


Žirany dňa 04. 08. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2016 t.j. vo štvrtok o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh ...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 30.06.2016....


Nepriaznivé počasie spôsobilo, že sa miesto konania obecných dní presúva z centra voľného času do kultúrneho domu. Program je ten istý, zahájenie bude o 17.00 hod. O občerstvenie (guláš) je postarané. V...


novšie      staršie