Náš žiak, ADRIÁN BENC, navštevuje iba piaty ročník na základnej škole v susednom Jelenci a už dosiahol mimoriadny úspech v celoslovenskej literárnej súťaži Kľúče od zlatého mesta, kde ...


Vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás$ prameňom nádeje radosti a pokoja. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky , hojnosť zdravia , šťastia a lásky Vám praje Ing. Jozef...


...


...


Žirany dňa 03. 04. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2017 t.j. v piatok o 18.30 hod. v zasadačke obecného ú...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 10.03.2017 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková , nar. 19.06.1961 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej bola dňa 10.03.2017 doručená doporučená listová zá...


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že od 10. 03. 2017 do 18. 03. 2017 sa uskutoční v obci odpočet elektromerov. Vyzývame našich občanov, aby sprístupnili svoje elektromery....


Bujaré oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali v minulosti tento sviatok až do roku 1989.  Ženy dostávali na svojich pracoviskách karafiáty a okrem kytičky boli najbežnejšími darmi jenské misy, uter&aac...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že dňa 09. 03. 2017 od 8.00 hod. do 12.00 hod. a následne od 12.00 hod. do 15.00 hod. kvôli prácam na elektrických zariadeniach v obci, sa uskutoční odstávka e...


...


Pre Obec Žirany koncom roka 2016 zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol priznaný úver vo výške 511550,00 eur pri úrokovej miere 1% pre stavbu Bytový dom Žirany, súpisné číslo 528 s počtom bytov...


Žirany dňa 30.01.2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2017 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úr...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade si môžu prevziať aj uhradiť faktúry za vodu za spotrebu k 31. 12. 2016....


1/ Upozorňujeme všetkých občanov, majiteľov  osobných áut, aby  v  zimnom období, v čase keď obec bude vykonávať údržbu miestnych komunikácií( napadnutie čerstvého snehu alebo vzniku poľadovi...


Oznamujeme občanom, že kvôli čerpaniu dovolenky na budúci týždeň obecný úrad bude zatvorený. Prvý pracovný deň bude 03.01.2017. Všetkým našim občanom želáme Veselé vianočné sviatky a&...


Oznamujeme našim občanom, že počas budúceho týždňa sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť od 03.01.2017 na obecnom úrade, alebo na tel. čís. 037 6318 841 – 842. Vo výmene v...


Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom OZ a zamestnancom obce za pomoc pri riešení obecných záležitostí v roku 2016. Ďakujem aj všetký...


Oznamujeme našim občanom, že je zmena termínu vo vývoze komunálneho odpadu a to zo dňa 29. 12.2016 (štvrtok) na 28.12.2016 (streda). Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili....


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2016]...


novšie      staršie