Keď sme spolu, nerozhádže ma ani zlé počasie. Mám totiž svoje súkromné slniečko, ktoré ma hreje pri srdci. Tým slniečkom si Ty, láska moja! Pri pohľade do kalendára si nemožno nevšimnúť, že o niekoľk...


...


Oznamujeme tým občanom, ktorým kvôli nepriaznivému počasiu neboli vyprázdnené smetné nádoby, že pri najbližšom odvoze komunálneho odpadu môžu vyložiť odpad aj vo vreciach. Ďakujeme za pochopenie!...


...


Obec Žirany o sídlom Obecný úrad 194, 951 74 Žirany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky MŠ v Žiranoch.   Kvalifikačné predpoklady: Min. stredoškolské vzdelanie príslu...


Náš občan, Ernest Rácz, sa koncom minulého roka dožil okrúhleho výročia - sedemdesiat rokov. Redakcia Žirianskeho spravodajcu už mala pripravené do 4. čísla blahoželanie k jeho sedemdesiatke, avšak hneď na začiatku r...


Len pred pár dňami som vás informoval o tom, že vo veku 79 rokov zomrela Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, ktorý zaznamenal množstvo ľudových piesn...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za II. polrok 2017....


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2018  podať priznanie...


...


...


Vážení občania! Dňa 3. 1. 2018 o 10:30 hod. pri nových bytovkách na ulici Pod briežkom (žirianska Klokočina) sa našla fenka. Má síce obojok, avšak nemá žiadnu známku. Nakoľko behala vystresovaná a takmer ...


Vážení spoluobčania! Ešte pred pár dňami som Vám na našej webovej stránke želal príjemné prežitie vianočných sviatkov a už sú tieto najkrajšie sviatky roka za nami. Práve v tomto období...


Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu za pomoc pri riešení obecných záležitostí...


Oznamujeme našim občanom, že od 27.12.2017 do konca decembra sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť od 03.01.2018 na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adr...


Oznamujeme občanom, že kvôli čerpaniu dovolenky od 27.12.2017 obecný úrad bude zatvorený. Prvý pracovný deň bude 03.01.2018....


...


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra chce postaviť novú kabínkovú lanovku na Zobor. S výstavbou plánuje začať v budúcom roku, prevádzku lanovky plánuje spustiť v roku 2019. Kabínková lanovka bude sit...


...


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2017]...


novšie      staršie