Oznamujeme našim dôchodcom, že 19.júla 2018 sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko Podhájska. Hlásiť sa je možné do 16. júla do 12.00 hod. Pre deti nad 10 rokov a pre nedôchodcov treba zaplatiť 3...


...


...


...


„Uhorková sezóna“ je vžité označenie pre letné obdobie, kedy sa deje minimum významných udalostí. Toto však neplatí pre našu obec. Práve teraz prebieha v Žiranoch celý rad aktivít na p...


Oznamujeme našim občanom, že sa 5. júla (vo štvrtok) bude asfaltovať Ulica za humnami a v ďalších dňoch aj Kodályova ulica (pošta, obchod, obecný úrad)....


Oznamujeme našim občanom, že od 30.06.2018 / t.j. od soboty /  sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu&nbs...


...


Po dokončení uličky Pri majeri sa pokračovalo v asfaltovaní Ulice pri železnici (prvé tri zábery). Potom sa asfaltéri presunuli na uličku Pri potoku (záber č. 4). V piatok (22.jún) práce pokračovali na časti Parkovej ulice. Na...


Oznamujeme našim občanom a športovým fanúšikom, že 25.06.2018 t.j. v pondelok o 19.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční schôdza, kde očakávame futbalistov, fanúšikov a tých obč...


Keby sme urobili anketu medzi občanmi s jedinou otázkou: „Čo vám najviac vadí v obci?“, určite by bol na prvom mieste zlý stav miestnych komunikácií. Konečne prišiel čas, aby sa to dalo do poriadku. Peniaze sa našli (...


Oznamujeme našim občanom, že v závode Calmit s.r.o. Žirany dňa  11.06.2018  t.j. dnes vo večerných hodinách bude daná do prevádzky šachtová pec č. 3, ktorá v skúšobnej prevádzke 4-5 dn&...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.Termín zberu: 2.6.2017 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste: Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park  -  Centrum voľn...


...


Oznamujeme našim veriacim, že zajtra – t.j. 20.mája 2018 svätá omša bude o 12.00 hod. (maďarsko-slovenská)....


...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať: - Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa - Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpad...


...


Výstava Až naprší a uschne v bratislavskom medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana predstavuje hravou formou jedinečnosť zemskej atmosféry. "Chceme vzbudiť zvedavosť o všedné veci, ktoré nás sústavne obklopuj&ua...


...


novšie      staršie