...


...


Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluva o dielo - Výstavba detského ihriska Pr. č.1 Opis predmetu zakazk...


...


Farma Žirany príjme pracovníka ( pracovníčku ) do živočíšnej výroby. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farme u Ing. M. Poliačeka, alebo telefonicky na č. 0904 660 298....


V letných mesiacoch pracovníci firmy DAN, okrem iného, začali pracovať na vytvorení nového chodníka cez Centrum voľného času (dolný park). Tieto práce teda prebiehali akoby v „závetrí“  vä...


...


Oznamujeme našim občanom, že 28. a 30.08.2018 z dôvodu školenia zamestnancov Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie, ktorá plní aj funkciu okrskovej volebnej komisie...


Po pár týždňoch prestávky sa asfaltéri do Žirian vrátili zase. Najprv položili asfaltový koberec na Tichej ulici (foto 1,2,3) vedúcej k domu Antona Bencza) a potom sa presunuli do centra voľného času. Tu už  niekoľko ...


Oznamujeme našim dôchodcom, že 14. augusta 2018 sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder. Hlásiť sa je možné do 13. augusta do 10.00 hod. Pre deti nad 10 rokov a pre nedôchodcov treba zaplatiť 5 eur...


Oznamujeme našim občanom, že 11.8.2018 tj. v sobotu zberný dvor na železničnej stanici bude zatvorený. Najbližšie bude otvorený 13.08.2018 tj. v pondelok od 14.00 hod. do 16.00 hod....


...


...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za I. polrok 2018....


...


...


...


Oznamujeme našim dôchodcom, že 19.júla 2018 sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko Podhájska. Hlásiť sa je možné do 16. júla do 12.00 hod. Pre deti nad 10 rokov a pre nedôchodcov treba zaplatiť 3...


...


novšie      staršie