Termín zberu: 27.5.2017 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpado...


...


...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa  12.05.2017 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena  Špirková , nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 11.05.2017 doručená doporučená ...


...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať : - Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku z...


...


...


Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2017 t.j. v nedeľu o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej a zo základnej &s...


Kvôli poruche na vodovodnom potrubí pravdepodobne dnes nebude voda, na odstránení poruchy sa pracuje. Žiadame občanov, aby nepoužívali svoje práčky. Ďakujeme za pochopenie....


...


Náš žiak, ADRIÁN BENC, navštevuje iba piaty ročník na základnej škole v susednom Jelenci a už dosiahol mimoriadny úspech v celoslovenskej literárnej súťaži Kľúče od zlatého mesta, kde ...


Vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás$ prameňom nádeje radosti a pokoja. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky , hojnosť zdravia , šťastia a lásky Vám praje Ing. Jozef...


...


...


Žirany dňa 03. 04. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 07.04.2017 t.j. v piatok o 18.30 hod. v zasadačke obecného ú...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 10.03.2017 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena Špirková , nar. 19.06.1961 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej bola dňa 10.03.2017 doručená doporučená listová zá...


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje našim občanom, že od 10. 03. 2017 do 18. 03. 2017 sa uskutoční v obci odpočet elektromerov. Vyzývame našich občanov, aby sprístupnili svoje elektromery....


Bujaré oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali v minulosti tento sviatok až do roku 1989.  Ženy dostávali na svojich pracoviskách karafiáty a okrem kytičky boli najbežnejšími darmi jenské misy, uter&aac...


Dokument sa nachádza v prílohe....


novšie      staršie