Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom OZ a zamestnancom obce za pomoc pri riešení obecných záležitostí v roku 2016. Ďakujem aj všetký...


Oznamujeme našim občanom, že je zmena termínu vo vývoze komunálneho odpadu a to zo dňa 29. 12.2016 (štvrtok) na 28.12.2016 (streda). Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili....


Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017 sa nachádza v prílohe.   [Odkaz: Odvoz odpadu v predchádzajúcom roku 2016]...


Žirany dňa 05. 12. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2016 t.j. vo štvrtok o 17.30 hod. v zasadačke obecnéh...


Oznamujeme občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov od 30.11.2016 do 01.12.2016 bude Obecný úrad v Žiranoch zatvorený....


...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 14.11.2016 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Miroslav  Špirka, nar. 19.06.1960 trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu  bola dňa 14.11.2016  doručená doporučená listová...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta. Termín zberu: 19.11.2016 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste: Žirany:10:45 - 11:15      (Kostol); 11:15 - 11:45      (Obecný úrad); 11:45 ...


Oznamujeme našim občanom, že od dnešného dňa sa uskutoční v obci výmena a ciachovanie vodomerov čo bude trvať až do konca roka. S prácami sa začína dnes od Calmitu až na ulici pri železnici. Vyzývame na&scaron...


Oznamujeme našim občanom, že zber nadrozmerného odpadu na tento rok je ukončený. Vyzývame občanov, aby odpad zbytočne nenosili na železničnú stanicu, v opačnom prípade budú pokutovaní. Ďakujeme za pochopenie....


Obec Žirany v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011, článku V. vyzýva oprávnené osoby na predloženie žiadostí oposkytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť na Obecný úrad Z...


Milí športovci a priaznivci športu, S veľkou radosťou Vám oznamujeme že dňa 3.12.2016 tj sobotu sa uskutoční minifutbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku pri základnej škole v Žiranoch! Veríme že začiatkom...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa  27.10.2016 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Miroslav  Farkaš , nar. 03.06.1966, bytom Žirany, že na Obec Žirany  mu   bola dňa 27.10.2016  doručená doporučená l...


Žirany dňa 24.10.2016 P O Z V Á N K A Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam 6. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 2...


...


Dňa 6. novembra 2016 o 15.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome verejné zhromaždenie občanov o aktuálnych témach života obce. Prosíme o hojnú účasť našich občanov....


Od 1.októbra 2016 je zloženie komisie takéto: František Szórád  predseda Jozef Bencz   podpredseda Klaudia Szakács   člen Jozef Szórad    člen...


Dňa 10. októbra 2016 bude na obecnom úrade rokovanie všetkých dotknutých orgánov o stave prístupovej cesty do Žirian. O výsledku rokovania budú naši občania včas informovaní....


Žirany, dňa 03. 10. 2016 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 07.10.2016 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu...


Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom , že dňa 4.10.2016 sa budú v obci prevádzať kontrolné a čistiace práce , na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.199/2009 Zz.Každému občanovi, kt...


novšie      staršie