Kvôli plánovaniu stolnotenisové tréningu je dobré keď vieme, že približne koľko detí sa zúčastní na programe. Poprosíme označiť dole keď prídete s 1 dieťaťom, resp. 2, alebo s 3 deťmi. Ďakujeme. Az asztalitenisz tervezése érdekében jó ha tudjuk, hogy kb. hány ...


...


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany    Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   V súlade s harmonogramo...


Žirany dňa 05. 02. 2019 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2019 t.j. v pondelok o 17.30 hod. v zasadačke obecného  ...


Dňa 3. februára 2019 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je dosť vlažný, stretnutia sa z&...


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája ...


Oznamujeme našim občanom, že odvoz Pet fliaš a plastu sa uskutoční 05.02.2019 t.j. v utorok....


Oznamujeme tým občanom, ktorým neboli vyprázdnené smetné nádoby na plast a umelé fľaše,  že ich o najbližšom odvoze budeme včas informovať....


Obecné zastupiteľstvo pozýva našich občanov na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2019 t.j. v nedeľu o 15.00 hod. v kultúrnej miestnosti. Každého srdečne očakávame....


OBEC ŽIRANYObecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   V súlade s harmono...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 25.01.2019 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Valéria Andrašková, nar. 13.03.1945, trvalebytom Žirany, že na Obec Žirany jej boli dňa 24.01.2019 doručené UzneseniaOkresného s&uacut...


Hoci je už rok 2018  niekoľko týždňov minulosťou, nedá sa, aby sme sa k nemu nevrátil aspoň niekoľkými štatistickými údajmi: -Počet narodených detí  ….. „až“  5-Počet sobá&sca...


...


...


...


...


Oznamujeme občanom, že vyúčtovanie vody za II. p.r. 2018 si môžete vyzdvihnúť aj zaplatiť na obecnom úrade v úradných hodinách....


Oznamujeme tým občanom, ktorým nebol odvezený TKO z minulého týždňa, že odvoz sa uskutoční 15.01.2019 t.j. v utorok v popoludňajších hodinách. Ďakujeme za pochopenie....


Oznamujeme tým občanom, ktorým neodviezli TKO, že ďalší odvoz sa uskutoční pravdepodobne na budúci týždeň. O termíne zvozu budeme informovať včas....


Oznamujeme našim občanom, že v Detskej ambulancií v Jelenci MUDr. M. Fuska 28.12.2018 t.j. v piatok ordinovať bude od 12.30 do 14.30....


staršie