Oznamujeme občanom, že v ambulancií v Jelenci u všeobecného lekára pre dospelých u p. MUDR. E. Korčekovej od 26.08.2019 do 30.08.2019 bude dovolenka, zastupuje p. MUDR. M. Jedlička.  ...


Oznamujeme našim občanom hlavne cestujúcim, že od 22. augusta 2019 autobusová doprava bude premávať po riadnej trase t.j. po Hlavnej ceste....


...


...


...


...


Oznamujeme občanom hlavne dôchodcom, že 14.08.2019. t.j. v stredu sa uskutoční zájazd na term. kúpalisko Poľný Kesov. Hlásiť sa je možné do pondelka 12.08.2019 do 12.00 hod. na obecnom úrade. Pre nedôchodcov treba zapl...


Ďaľšie prílohy: 03.1 - Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií 03.2.1 - Príloha č. 2 - skic Žirany 1 03.2.2 - Príloha č. 2 - skic Žirany2 03.3 - Príloha č.3 -Technická správa Wifi4U Zirany 03.4 - Pr&...


...


...


Oznamujeme našim občanom hlavne cestujúcim, ktorí využívajú autobusové spoje, že kvôli prácam na moste nákladná a autobusová doprava bude odklonená na „Ulicu za humnami“. Zastá...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa 18.07.2019 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alexander Murka , nar. 19.05.1989, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany mu boli dňa 18.07.2019 doručené doporučené listové zásielky do vla...


Oznamujeme občanom, že vyúčtovanie vody za I. p.r. 2019 si môžete vyzdvihnúť aj zaplatiť na obecnom úrade v úradných hodinách....


Oznamujeme našim občanom, že v ambulancii MUDr. Korčekovej sa nebude ordinovať v termíne od 8.7.2019 do 19.07.2019 / vrátane / . Zastupuje MUDr. Jedlička.  ...


Calmit, s.r.o., Vápenka Žirany týmto oznamuje občanom, že v kameňolome Žirany sa dňa 2.7.2019  / t.j. v utorok / o 12:00 hod a 13:00 hodine uskutočnia clonové odstrely....


...


V Zubnej ambulancií v Jelenci Dr. Števanka neordinuje od 27.06.2019 do 15.07.2019 (vrátane). Bolestivé prípady ošetria : 1., V Zl. Moravciach Dr. Solčanská na Dolnom stredisku ( pri Dolnom Kostole ) 2., V Nitra- Kas&a...


Oznamujeme našim občanom, že v Detskej ambulancií v Jelenci od 1.7.2019 do 12.7.2019 sa bude ordinovať od 11.00 hod. do 13.00 hod....


Z dôvodu extrémne horúceho letného počasia odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční zajtra ráno od 4:00 hod. Žiadame občanov, aby svoje nádoby vyložili už večer. Opatrenie platí až do odvolania.   Ďakujeme za poch...


Oznamujeme našim občanom, že od 28.06.2019 do 30.06.2019 sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť aj na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu obec@z...


staršie