Oznamujeme našim občanom, že kto má záujem na obecnom úrade si môže prevziať stolový kalendár na rok 2019 s historickými fotografiami z našej obce....


...


Či sa mi to páči alebo nie, už niekoľko rokov som na dôchodku. Keď sa v obci stretnem so známymi, ich najčastejšie pripomienky sú: „Komu je lepšie ako tebe, máš kopec voľného času a k tomu každý mesiac dost...


Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje občanom, že dňa 13.10.2018  tj. v sobotu bude vykonávať očkovanie psov a mačiek proti besnote od 10.00 hod. do 11.30 hod.  pri obecnom úrade. Cena za jedn...


Oznamujeme našim občanom, že 05.10.2018 t.j. v piatok bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený....


...


Kominárstvo Tes. Mlyňany oznamuje občanom , že sa budú v obci prevádzať kontrolné a čistiace práce , na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v zmysle Zákona č.199/2009 Zz. Každému občanovi, ktor&e...


Vyzývame tých našich občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za smetí, kanalizáciu a spotrebu vody, aby čím skôr uhradili na obecnom úr...


...


...


Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluva o dielo - Výstavba detského ihriska Pr. č.1 Opis predmetu zakazk...


...


Farma Žirany príjme pracovníka ( pracovníčku ) do živočíšnej výroby. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na farme u Ing. M. Poliačeka, alebo telefonicky na č. 0904 660 298....


V letných mesiacoch pracovníci firmy DAN, okrem iného, začali pracovať na vytvorení nového chodníka cez Centrum voľného času (dolný park). Tieto práce teda prebiehali akoby v „závetrí“  vä...


...


Oznamujeme našim občanom, že 28. a 30.08.2018 z dôvodu školenia zamestnancov Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie, ktorá plní aj funkciu okrskovej volebnej komisie...


Po pár týždňoch prestávky sa asfaltéri do Žirian vrátili zase. Najprv položili asfaltový koberec na Tichej ulici (foto 1,2,3) vedúcej k domu Antona Bencza) a potom sa presunuli do centra voľného času. Tu už  niekoľko ...


Oznamujeme našim dôchodcom, že 14. augusta 2018 sa uskutoční zájazd na termálne kúpalisko Veľký Meder. Hlásiť sa je možné do 13. augusta do 10.00 hod. Pre deti nad 10 rokov a pre nedôchodcov treba zaplatiť 5 eur...


Oznamujeme našim občanom, že 11.8.2018 tj. v sobotu zberný dvor na železničnej stanici bude zatvorený. Najbližšie bude otvorený 13.08.2018 tj. v pondelok od 14.00 hod. do 16.00 hod....


staršie