Oznamujeme našim občanom, že 01.07.2017 t.j. v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční v našej obci a okolí upratovanie / brigáda /. Žiadame našich občanov, aby na uvedenej akcií zúčastnili čo najväč...


...


...


Oznamujeme Vám, že obecná brigáda z organizačných dôvodov sa uskutoční pravdepodobne 01.07.2017, t.j. v sobotu....


...


Žirany dňa 05. 06. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 09.06.2017 t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ...


...


...


Oznamujeme občanom, že 26.05.2017 pri dolnom parku ( Centrum voľného času ) a pri kostole budú zložené kontajnery pre nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad napr. matrace, pohovky, koberce, skrine, stoličky atď. dá...


Termín zberu: 27.5.2017 (sobota) Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park - Centrum volného času) Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpado...


...


...


OBEC ŽIRANY, 951 74 Žirany 194 V Žiranoch, dňa  12.05.2017 OZNÁMENIE Obec Žirany oznamuje občanovi : Alena  Špirková , nar. 19.06.1961, trvale bytom Žirany, že na Obec Žirany jej  bola dňa 11.05.2017 doručená doporučená ...


...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať : - Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa- Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku z...


...


...


Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2017 t.j. v nedeľu o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej a zo základnej &s...


Kvôli poruche na vodovodnom potrubí pravdepodobne dnes nebude voda, na odstránení poruchy sa pracuje. Žiadame občanov, aby nepoužívali svoje práčky. Ďakujeme za pochopenie....


...


staršie