9. októbra 2017 začali pracovníci firmy Daniela Andela stavať múr, o čom svedčia aj fotografie. Tento záber je však mimo danej témy, ktorý zachytáva  jesennú idylku v dolnom parku: popadané plody pagašta...


Obec Žirany Vás pozýva na stretnutie občanov s kandidátmi VÚC, ktoré sa uskutoční 27. októbra 2017 tj. v piatok o 16.00 hod. v kultúrnom dome. O občerstvenie je postarané....


Dňa 24.10.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrob...


...


19. júla 2017 bola obecným úradom vyhlásená Výzva na predkladanie ponúk s názvom: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Žirany. Nakoniec na vykonanie prác bola vybratá firma AB-STAV s...


Žirany dňa 09. 10. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2017 t.j. v piatok o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ...


V strede septembra sa zahájila dlho pripravovaná výstavba betónového múru zo severozápadnej časti dolného parku. Ak by sa niekto pýtal, aký to má zmysel, stači sa iba rozpamätať, ako táto časť par...


Z V O N Y   P O D Z O B O R I A Nový zaujímavý knižný titul už čoskoro! Dovoľujeme si informovať ctenú verejnosť, že na začiatku mesiaca november predstaví dvojica autorov  prof. Imri...


...


Oznamujeme našim občanom, že 30. a 31.08.2017 z dôvodu školenia zamestnancov Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej ...


...


...


...


...


Zvykne sa hovoriť: „Sľuby sa sľubujú, ...“. Je to síce pravda, že pán starosta pri odovzdávaní nájomných bytov spomenul, že sa plánuje na voľnom priestore nad nimi vybudovať detské ihrisko pre dané oko...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní  je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za I. polrok 2017....


V posledných dňoch sa v našej obci na spomínanom úseku uskutočnili tieto akcie: -spojovacia ulička medzi Kodályovou a Hlavnou ulicou pri obecnej tržnici: položil sa nový koberec z asfaltovej drte (obr.č. 1, 2) - Park B&e...


...


Oznamujeme našim občanom, že 3. a 4. júla 2017. t.j. pondelok a utorok sa uskutoční odpis vodomerov, žiadame občanov aby sprístupnili svoje vodomery. Kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, alebo n...


staršie