Oznamujeme našim občanom, že v závode Calmit s.r.o. Žirany dňa  11.06.2018  t.j. dnes vo večerných hodinách bude daná do prevádzky šachtová pec č. 3, ktorá v skúšobnej prevádzke 4-5 dn&...


Zber bude prebiehať z jedného zberného miesta.Termín zberu: 2.6.2017 (sobota)Čas zotrvania posádky na zbernom mieste: Žirany:10:30 - 11:00 (Kostol)11:00 - 11:30 (Obecný úrad)11:30 - 12:00 (Dolný park  -  Centrum voľn...


...


Oznamujeme našim veriacim, že zajtra – t.j. 20.mája 2018 svätá omša bude o 12.00 hod. (maďarsko-slovenská)....


...


Obecný úrad v Žiranoch týmto oznamuje občanom, že si môžu počas stránkových dní prevziať: - Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa - Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpad...


...


Výstava Až naprší a uschne v bratislavskom medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana predstavuje hravou formou jedinečnosť zemskej atmosféry. "Chceme vzbudiť zvedavosť o všedné veci, ktoré nás sústavne obklopuj&ua...


...


VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA! ŽELÁME VÁM KRÁSNE A POKOJNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY. Ing. Jozef Zsebi, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva...


Oznamujeme našim občanom, že „ Zberný dvor “na železničnej stanici bude otvorený od 26.03.2018 podľa otváracej doby....


...


...


...


Západoslovenská distribučná oznamuje našim občanom, že od 10.03.2018 do 18.03.2018 sa uskutoční odpočet elektromerov, preto vyzývame našich občanov, aby sprístupnili svoje elektromery....


Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro, krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Slovami básnika bez Vás, milé ženy, by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z...


Dňa 25. februára 2018 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej samosprávy s občanmi obce. Hneď na začiatku musím skonštatovať, že záujem našich občanov o dianie v obci je „veľký“, veď str...


Pred necelým rokom som Vás informoval na našej webovej stránke o projekte s názvom PARTY V 21. STOROČÍ. V tomto krásnom projekte  má zastúpenie aj naša obec, ktorá ako jediná svojou unikátnou p...


Obecné zastupiteľstvo pozýva našich občanov dňa 25.02.2018 tj. v nedeľu o 16.00 hod. do kultúrneho domu na verejné zhromaždenie občanov. Každého srdečne očakávame....


...


staršie