Oznamujeme našim občanom, že 20.04 2019 v sobotu zberný dvor bude otvorený od 8.00 hod. do 12.00 hod v pondelok 22.04.2019  bude zatvorený....


Oznamujeme našim občanom, že od 18.04.2019 do 23.04.2019 Obecný úrad v Žiranoch bude zatvorený....


...


...


...


Novou prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová, ktorá získala 58,4% všetkých hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,6% hlasov.   Výsledky 2. kola volieb v Žiranoch: Volebná účasť:  36,2%  Zuza...


...


Vážení spoluobčania! Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarn&ea...


...


...


...


Zmena ordinačných hodín u všeobecného lekára pre dospelých p. MUDR. Korčekovej Evy v ambulancií Jelenci Pondelok, streda, piatok 7.30 - 11.30Utorok 12.00 - 15.00Štvrtok 12.00 - 14.00 Zdravotná sestra každý deň...


O B E C   Ž I R A NY Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194,   951 74 Žirany   Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskov...


Calmit vápenka Žirany Vás informuje, že po veľkej oprave šachtovej peci č. 3 v pondelok 11. 03. 2019 do obedňajších hodinách budeme púšťať znova do prevádzky....


...


Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2019 do 18.3.2019. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el .energie ...


Najkrajší dar, ktorý môže dať muž žene v každom veku a nielen na MDŽ, je dať jej kvetiny. foto z internetu...


Oznamujeme našim občanom, že „Zberný dvor“ na železničnej stanici bude otvorený od 02.03.2019 podľa otváracích hodín....


Výbor Pozemkového spoločenstva SIRA so sídlom v Žiranoch pozýva všetkých členov na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa marca 2019 o 15.00 hodine v kultúrnej miestnos...


1. Béla Bugár, Ing. 2. Zuzana Čaputová, Mgr. 3. Martin Daňo 4. Štefan Harabin, JUDr. 5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 6. Marian Kotleba, Ing. Mgr. 7. Milan Krajniak, Bc. 8. József Menyhárt, PaedDr.,PhD. 9. František Miklo&...


staršie