...


...


...


Zvykne sa hovoriť: „Sľuby sa sľubujú, ...“. Je to síce pravda, že pán starosta pri odovzdávaní nájomných bytov spomenul, že sa plánuje na voľnom priestore nad nimi vybudovať detské ihrisko pre dané oko...


Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní  je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za I. polrok 2017....


V posledných dňoch sa v našej obci na spomínanom úseku uskutočnili tieto akcie: -spojovacia ulička medzi Kodályovou a Hlavnou ulicou pri obecnej tržnici: položil sa nový koberec z asfaltovej drte (obr.č. 1, 2) - Park B&e...


...


Oznamujeme našim občanom, že 3. a 4. júla 2017. t.j. pondelok a utorok sa uskutoční odpis vodomerov, žiadame občanov aby sprístupnili svoje vodomery. Kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť na obecnom úrade, alebo n...


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici sú zložené kontajnery pre nadmerný a pre drobný stavebný odpad. Otváracia doba zberného dvora sa nachádza v prílohe....


Oznamujeme našim občanom, že na železničnej stanici je zložená rašelina. Občania si môžu zúžitkovať pre vlastnú potrebu do svojich záhrad....


Oznamujeme našim občanom a športovým fanúšikom, že 01.07.2017 t.j. v sobotu o 19.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční schôdza, kde očakávame futbalistov, fanúšikov a tých občan...


Oznamujeme našim občanom, že 01.07.2017 t.j. v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční v našej obci a okolí upratovanie / brigáda /. Žiadame našich občanov, aby na uvedenej akcií zúčastnili čo najväč...


...


...


Oznamujeme Vám, že obecná brigáda z organizačných dôvodov sa uskutoční pravdepodobne 01.07.2017, t.j. v sobotu....


...


Žirany dňa 05. 06. 2017 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktoré sa uskutoční dňa 09.06.2017 t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Návrh programu ...


...


...


Oznamujeme občanom, že 26.05.2017 pri dolnom parku ( Centrum voľného času ) a pri kostole budú zložené kontajnery pre nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad napr. matrace, pohovky, koberce, skrine, stoličky atď. dá...


staršie