...


Výzva na predloženie cenovej ponuky Zmluva o dielo Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky Príloha č.2 - Cenová ponuka uchádzača Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií ...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


Výzva Upovedomenie Calmit Zir._Ziadost o zmenu IP_odchylkaBAT Doplnok1_Zmena IP Calmit_ Zirany_odchylky EL Doplnok1_Zmena IP Calmit_ Zirany_odchylky EL P1_Doplnok1_ZhrnutieZiadosti_CalmitZirany Priloha_Zhrnutie SIZP_CalmitZir_Prerusenie konaniaZ24 SIZP_formular_BATodchylky_Z...


...


...


...


JE DOBRÉ VEDIEŤ: Poistenie bývania a povinnosti majiteľov Väčšina ľudí má zodpovedný prístup k svojmu majetku a poisťuje si ho v komerčných poisťovniach. Poisťovňa v poistnej zmluve za zaplatené poistné b...


...


Na stiahnutie pre okolité obce: Petičné hárky pre obyvateľov okolitých obcí proti výstavbe spaľovne v Žiranoch. Prosíme podpísané petičné hárky zaslať na Obecný úrad v Žiranoch do 4.m&aa...


novšie      staršie