...


...


...


...


Výzva Upovedomenie Calmit Zir._Ziadost o zmenu IP_odchylkaBAT Doplnok1_Zmena IP Calmit_ Zirany_odchylky EL Doplnok1_Zmena IP Calmit_ Zirany_odchylky EL P1_Doplnok1_ZhrnutieZiadosti_CalmitZirany Priloha_Zhrnutie SIZP_CalmitZir_Prerusenie konaniaZ24 SIZP_formular_BATodchylky_Z...


...


...


...


JE DOBRÉ VEDIEŤ: Poistenie bývania a povinnosti majiteľov Väčšina ľudí má zodpovedný prístup k svojmu majetku a poisťuje si ho v komerčných poisťovniach. Poisťovňa v poistnej zmluve za zaplatené poistné b...


...


Na stiahnutie pre okolité obce: Petičné hárky pre obyvateľov okolitých obcí proti výstavbe spaľovne v Žiranoch. Prosíme podpísané petičné hárky zaslať na Obecný úrad v Žiranoch do 4.m&aa...


Dokument sa nachádza v prílohe. Ďalšie informácie...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe...


Dokument sa nachádza v prílohe....


Dokument sa nachádza v prílohe....


...


...


Calmit: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení nie...


Dokument sa nachádza v prílohe....


novšie      staršie