NEM LESZ KÖZPONTI ALAPISKOLA ZOBORALJÁN

Közös megegyezéssel nem lesz központi alapiskola a közeljövőben Zoboralján

 

 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, - miskó -

 

NYITRA. A Nyitra és Vidéke Célalap a Rákóczi Szövetség Nyitra-vidéki szervezetével közösen tavaly kérdőíves felmérést készített a Nyitra-vidéki magyar tannyelvű iskolák vezetői körében, részben a térség központi magyar iskolája helyének megválasztása céljából. Annak végeredményéről, a várható kilátásokról, illetve a zoboralji alapiskolai beíratások előtti hangulatról dr. Zilizi Zoltánnal, a célalap elnökével beszélgettünk.

 

Mi derült ki a tavalyi felmérésük végeredményéből: legtöbben hol képzelik el a zoborlaji központi alapiskolák helyszínét?

- Továbbra sincs tudomásom életképesebbnek látszó, kompromisszumon alapuló javaslatról, mint amit tavaly a legtöbben támogattak: a megszűnő utánpótlás miatt meghagyni az 1-4. évfolyamokat ott, ahol még vannak és mindaddig, amíg csak lehetséges. A három felső tagozatot pedig összevonni két településre, mégpedig oda, ahol a működésük nagyobb biztonságban lehetne, tehát Nagycéténybe és Pogrányba – részben az ottani magyar többségű önkormányzat és a bérelhető, megvásárolható épület léte miatt. Persze, a jövőt tervezve nem feledkezhetünk meg a magyar alsótagozattal rendelkező Kolon településről sem, amelyik a régió egyik fontos szereplője. Mostanában ugyanis a legtöbb magyar elsőst adja és van magyar óvodája. A szomszédos gímesi szlovák-magyar iskolába főként Kolonból  utaznak be a magyar tanulók.

A kiértékelt dokumentumot szakmai vitaanyagnak is szánták. Kibontakozott-e annak kapcsán termékeny vita az iskolavezetők, az önkormányzati képviselők és a szülők között, s létrejönnek-e a tervezett központi iskolák?

- Mindössze a múlt évi interjúnk során említett egyetlen központi összejövetelre tavaly januárban került sor, amire valamennyi szülőt, iskolaigazgatót és polgármestert meghívtuk a járásból. Kezdeményezésünket az iskola-összevonás kapcsán sem a javaslatunk által hátrányosan érintett gímesi alapiskola magyar tantestülete, sem az érintett szülők nem támogatták. Érthető az, hogy a szülők a saját gyermekeik érdekeit védelmezve a helyi iskola továbbéltetését szorgalmazták, csakhogy kompromisszumok és áldozatok nélkül lehetetlen előbbre jutni a kérdésben. Központi iskola tehát a közeljövőben vélhetően Zoboralján nem lesz, ez a döntéshozók – iskolaigazgatók és polgármesterek – felelőssége: a legtöbb érintett érthető módon a sajátjához ragaszkodik, és a túlélésre rendezkedett be. Ez jó lehet az adott településnek, de ennél előremutatóbb cél volt annak meghatározása, mi volna jó a régiónak. A döntéshozóknál a mát konzerváló döntések születtek, miközben nem látni a megújulás jeleit (például a színvonal mantrázása helyett vonzó iskola), és a beíratandó gyerekek száma hosszabb távon várhatóan tovább csökken. Jó és okos döntés csak alázat és tehetség együttes állása esetén születhet.

A 2016/17-es tanévben tehát megmaradt a 3 teljes szervezettségű alapiskola Gímesen, Nagycétényben és Pogrányban, valamint a 4 magyar alsótagozat Zsérén, Alsóbodokon, Kolonban és Nyitracsehiben?

- Az aktuális tanévben is majdnem ugyanolyan a helyzet, mint amilyen az előző tanévben volt. Sajnos, Zsére községben azonban idén már nem indult el a magyar oktatás, megszűnt a magyar alsótagozat. A többi településen  a meglévő évfolyamokkal még egy ideig fenntartható a jelenlegi állapot. Addig, amíg az érintett önkormányzatok még hajlandóak finanszírozni az egyre nehezebben fenntartható oktatási intézményeket. Mindez tehát azok jóindulatától és lehetőségeitől függ. Sodródás van, miközben az iskolák azt remélik, hogy nem az ő intézményük lesz a következő kieső. Nyilván mi is azt szeretnénk, ha valamennyi iskola virágozhatna, fejlődhetne, miközben lényeges szempont szerintem az, hogy az egész rendszer ne dőljön be. Célalapunk erre a dominóelvre épülő jelenségnek szerette volna az elejét venni az említett kompromisszumos javaslattal, amit sajnos, a gímesi fél annak ellenére nem fogadott el, hogy azt a többség (szervezetünk tagjai) támogatta.

Milyen az alapiskolai beíratás előtti hangulat Zoboralján – érezhető-e valamiféle feszültség, illetve vannak-e terveik a szülők megszólítására?

- Úgy látom, hogy a korábban feltett lemez forog tovább körbe-körbe, tehát az újításnak, a változásnak nem sok jele mutatkozik. Célalapunk igyekszik feltérképezni minden megszólítható családot, velük személyes találkozót is kezdeményezünk. Minden egyes lélek számít. Az óvodák, illetve magyar óvodai csoportok létrehozását is sürgetjük. Eközben például az Élő Zoboralja polgári társulás Kolonban a helyi plébános hatékony közreműködésével ősz óta rendszeresen háromhetente szervezi a családos találkozókat, amelyek célja az, hogy ne csak a beíratások idején, hanem e téma kapcsán már jóval korábban megszólítsuk a magyarul beszélő kisgyermekes családokat, illetve évközben is rendszeresen foglalkozzunk velük. Azzal a céllal igyekszünk tartalmas programokat felkínálni nekik, hogy együtt, tudatosan magyarul szép élményekkel gazdagodjanak, s ezáltal formáljuk az anyanyelv ápolására vonatkozó igényüket, hogy az aztán az iskolaválasztásban is megjelenjen. Volt alkalom, amikor szakelőadót hívtunk magunk közé és olyan is, amikor csak közösen beszélgettünk vagy túráztunk. Jó volna, ha a szomszédos településeken is indulna hasonló kezdeményezés, főként ott, ahol nincs magyar óvodai foglalkozás. Ezzel a szabadidős tevékenységgel végül is az iskoláink munkáját segítjük.

Mit jeleznek az aktuális demográfiai mutatók: a következő tanévben hány kiselsősre számíthatnak Zoboralján?

- Most nem szeretném megsaccolni az aktuális alapiskolai beíratásokkal kapcsolatos végeredményt. Sokkal fontosabbnak tartom leszögezni azt, hogy hosszú távon további diákfogyás várható. Bár ne lenne igazam...!

Emellett azt gondolom, azon túl, hogy a központi iskola kérdése kapcsán “mindössze” a tüzet próbáljuk oltani, hangsúlyozni kell, hogy ennél fontosabb, előremutatóbb a magyar óvodák és óvodai csoportok sürgős megalapítása, igénylése. Ezek biztosítanák ugyanis alapvetőleg az utánpótlást, és ezeket kellett volna néhány évtizede létrehozni, megtartani... Ma már alig mutatkozik igény azok iránt. Jó hír, hogy talán Nagycétényben alakulni fog magyar óvoda vagy óvodai csoport. Önmagában a magyar általános iskola kevés az előrelépéshez, ha már a szlovák óvoda „pályára állította” a gyermeket, illetve a családot. Olyan ez, mintha azt akarnánk, hogy alapok nélkül álljon a házunk...

 


vissza