A helyi képviselőtestület értesíti a lakossággal, hogy 2017. április 30-án azaz vasárnap 18.00 órakor májfaállítási ünnepséget szervez a községhivatal előtti t&...


A vasárnapi húsvéti szentmisét, amelyet Macho József – helyi plébános-esperes úr celebrált,Sándor Marianna szóló énekével tette ünnepélyesebbé, édesapja Maga Fe...


...


...


Farsangköszöntő szokás Zsérén a helyi Zsibrice hagyományőrző csoport tagjaival és a legényekkel. Fotók: szj ...


...


...


...


Ebben az évben is december 18-án megszervezte a helyi Vöröskereszt alapszervezete a már hagyományos Karácsonyvárót. Az úgy mint mindig színvonalas műsort, most is a gímesi alapiskola magyar...


Zilizi Zoltán, a kötet szerkesztője Advent első vasárnapján, 2016. november 27-én tartotta a lévai Reviczky Társulás a hagyományosan évek óta megrendezésre kerülő karácsonyi könyvvá...


ÉRTESÍTŐ - MEGHÍVÓ K A R Á C S O N Y I      H A N G V E R S E N Y és könyvbemutató Zsérén, 2016. december 11-én 15 órakora kultúrh&aa...


...


Tavaszi szél vizet áraszt: öten Aranypáva, tizenheten aranysávos minősítésben részesültek POZSONY. A Minority polgári társulás mint minden páros évben, így 2016-ban is megrendezte a Tav...


Tisztelt lakosság, november 27-én, vasárnap 17 órakor kezdődik a lévai karácsonyi könyvvásár.  A megnyitón bemutatásra kerül Dr. Zilizi Zoltán történész: „Esterházy ...


...


...


1991. január 2-án alakult meg a zsérei női kar. Így folytatta a karéneklés tradícióját, melyet a Zsérei Vegyeskar indított el 1971-ben. Kerek 25 évvel ezelőtt vette fel a régiónk nevé...


...


Mikor: 2016.augusztus 19-én (péntek) Hol: KOLON Az ünnepség 18 órakor a helyi római katolikus templomban szentmisével kezdődik, majd 19 órakor a Bórosban folytatódik. Ünnepi beszédet mond Menyh&aac...


Kik szórakoztatták a közönséget a falunapokon I. NIMA mazsorettek A csoport 1996 óta működik a nyitrai DOMINO szabadidőközpont mellett. A kezdetben 20 tagú 14-18 év közötti lánycsapat mára 120 tagot s...


Régebbi