...


...


...


...


Oznamujeme občanom, že vyúčtovanie vody za II. p.r. 2018 si môžete vyzdvihnúť aj zaplatiť na obecnom úrade v úradných hodinách....


...


...


Oznamujeme tým občanom, ktorým nebol odvezený TKO z minulého týždňa, že odvoz sa uskutoční 15.01.2019 t.j. v utorok v popoludňajších hodinách. Ďakujeme za pochopenie....


Oznamujeme tým občanom, ktorým neodviezli TKO, že ďalší odvoz sa uskutoční pravdepodobne na budúci týždeň. O termíne zvozu budeme informovať včas....


...


...


Každý daňovník u ktorého v priebehu roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností , alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane , je povinný najneskoršie do 31.01.2019  podať priznanie...


...


Na začiatku každého nového roka si zvykneme navzájom popriať predovšetkým pevné zdravie a veľa-veľa šťastia.   Štěstí! Co je štéstí? Muška jenom zlatá… Na úvod som ...


 ...


Oznamujeme našim občanom, že v Detskej ambulancií v Jelenci MUDr. M. Fuska 28.12.2018 t.j. v piatok ordinovať bude od 12.30 do 14.30....


Dnes sa pred potravinami COOP Jednota našli dioptrické okuliare. Vyzdvihnúť si ich je možné počas otváracích hodín potravín na pokladnici....


...


Obec Žirany v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Zsebim týmto oznamuje, že od 01.03.2019 príjme do pracovného pomeru  školníka – údržbára. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.0...


...


Staršie