Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

chcem sa Vám všetkým touto cestou poďakovať ja osobne prostredníctvom komunikátora za poskytnutie finančnej pomoci  - poukázania 2% daní z príjmov za rok 2018 na moju rehabilitáciu prostredníctvom Nadácie ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany. Každému jednému, ktorí ste mi pomohli zo srdca ĎAKUJEM. A ja Vám sľubujem, že sa budem snažiť ako to bude možné.

Žirany 29. júla 2019

Ondrej Kováč, Žirany 460


späť