Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že od 28.06.2019 do 30.06.2019 sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť aj na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu obec@zirany.eu.

Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery.  

 


späť