Oznam

Oznamujeme našim občanom, že v obci sa bude vykonávať odpočet el. energie a to v čase od 11.3.2019 do 18.3.2019. Žiadame občanov o sprístupnenie elektromerov . Odpočet sa týka pre všetkých dodávateľov el .energie  príklad ,SPP a pod.


späť