Oznam

Obec Žirany v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Zsebim týmto oznamuje, že od 01.03.2019 príjme do pracovného pomeru  školníka – údržbára. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.01.2019 na obecnom úrade resp. na tel. č. 0903 203 979.


späť