Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019

Vážení občania Žirian!

Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu,
a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

Vážení občania! Zabudnime aspoň na chvíľu na problémy a na každodenné starosti a dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, ako aj v mene nového obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, zaželal aj tento rok nádherné vianočné sviatky. V NOVOM ROKU 2019 si zaželajme navzájom veľa šťastia, porozumenia, dobrej nálady, pracovných úspechov a rodinnej pohody.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce


späť