Odpis vodomerov

Oznamujeme našim občanom, že od 27.12.2018 do konca decembra sa uskutoční odpis vodomerov, kto sa nebude zdržiavať doma stav môže nahlásiť  02.01.2019 alebo od 07.01.2019 na obecnom úrade, telefonicky na tel. čís. 037 6318 841 – 842, alebo mailom na adresu obec@zirany.eu.

Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomery.  


späť