Oznam

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas  dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

V tejto súvislosti odporúčame občanom:
- po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,
- nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,
- pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.
- ak ste sa stali obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na známe telefónne číslo 158.

S úctou
pplk. Ing. Branislav Bojda
riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre


späť