Z predstavovania kandidátov za starostu a členov OZ

Predstavovanie kandidátov do obecnej samosprávy prebehlo 14. októbra 2018 o 17.30 hod., hneď po stretnutí s našimi dôchodcami. Pokladám tu za povinnosť trochu zrekapitulovať kandidátne listiny posledných troch komunálnych volieb v našej obci:

Kandidátna listina na volebné obdobie 2011-2014:

Na voľbu starostu obce sa prihlásili 2 kandidáti a na voľbu poslancov obecného zastupiteľstva až 22 kandidátov. Medzi kandidátmi boli 4 ženy, čo predstavovalo iba 17 percent. Mladých kandidátov (do 40 rokov) bolo 7 a 3 boli zvolení aj za poslancov.

Kandidátna listina na volebné obdobie 2015-2018:

Na voľbu starostu obce sa prihlásili 3 kandidáti a na voľbu poslancov už podstatne menej, 15 kandidátov.  Medzi kandidátmi boli len 3 ženy, čo predstavovalo necelých 17 percent. Mladých kandidátov bolo 7 a až 5 bolo zvolených za poslancov. Tu je treba poznamenať, že 3 bývalí poslanci z predchádzajúceho obdobia v týchto voľbách už nekandidovali.

Kandidátna listina na budúce volebné obdobie 2019-2022:

Na voľbu starostu obce sa prihlásili 2 kandidáti a na voľbu poslancov obecného zastupiteľstva iba 14 kandidátov. Počet kandidátov má teda klesajúcu tendenciu, akoby naši občania stratili záujem pracovať v obecnej samospráve, čo je škoda. Boli  v minulosti voľby, keď bol na kandidátnej listine aj trojnásobný počet kandidátov. Predsa, čím je počet vyšší, tým je väčšia možnosť vybrať si tých najvhodnejších. Medzi kandidátmi je 5 žien, čo predstavuje sľubných 31 percent. Mladých kandidátov je 7 a koľko z nich bude zvolených, sa uvidí po voľbách. Až 6 bývalých poslancov už v týchto voľbách nekandiduje.

Čo sa týka predstavovania kandidátov v tomto roku chcem uviesť iba dva postrehy: Pokladám za pozitívne, že okrem toho, že sa predstavili obaja kandidáti za starostu obce, sa prvý krát predstavili občanom aj kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva. Druhé pozitívum predstavovania bolo, že sa ho zúčastnilo minimálne  toľko našich občanov, ako za posledné dve predstavovania (spred štyroch a ôsmych rokov) dokopy.

 

Ak dovolíte, ešte raz uverejníme zoznam kandidátov v našej obci:

 1. a) zaregistrovaných pre voľbu starostu obce Žirany:
 2. Zoltán ŠONKOĽ, Mgr.,  37 rokov, pedagóg,  SMK-MKP
 3. Jozef  ZSEBI, Ing., 58 rokov, starosta, Most-Híd, Smer -SD, SNS
 4. b) zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva volebného obvodu č. 1:
 5. Juraj  ANDRAŠKO, Ing., 56 rokov, kontrolór,  Smer-SD
 6. Miroslava  BABKOVÁ, 43 rokov,  kuchárka, Most-Híd, SNS
 7. Jozef  BENCZ, 38 rokov, vedúci skupiny, nezávislý kandidát
 8. Zlatica  BENCZOVÁ, 47 rokov, predavačka, nezávislá kandidátka
 9. Ján  BEZÁNYI, Ing., 27 rokov,  sales manager, nezávislý kandidát
 10. Alexandra  BEZÁNYIOVÁ, Ing., 25 rokov, ekonómka, SMK-MKP
 11. Csaba  GÁL, 35 rokov, podnikateľ, SMK-MKP
 12. Regina  KLIMEKOVÁ, Mgr., 24 rokov, administratívna pracovníčka, SMK-MKP
 13. Katalin  MAGA, Bc., 24 rokov, študentka,  SMK-MKP
 14. Štefan NAGY, 47 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
 15. Rastislav OCHOTNÍCKY, 46 rokov , vedúci logistiky, nezávislý kandidát
 16. Miloš PAJER, 47 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
 17. František SZÓRÁD, 52 rokov, riaditeľ, Smer-SD
 18. Zoltán ŠONKOĽ, Mgr., 37 rokov, pedagóg, SMK-MKP

 

Vážení občania! 10. novembra myslime na to, že ísť voliť nie je povinnosťou, ale znamená aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

jsz

Fotogaléria


späť