Chodník v hornej časti Dolného parku

V letných mesiacoch pracovníci firmy DAN, okrem iného, začali pracovať na vytvorení nového chodníka cez Centrum voľného času (dolný park). Tieto práce teda prebiehali akoby v „závetrí“  väčších obecných akcií, ako boli asfaltovanie miestnych komunikácií a modernizácia dopravného ihriska.  Najprv sa uskutočnili rozsiahle úpravy terénu v hornej časti parku pri moste za výdatnej pomoci mechanizmov vápenky a firmy Mariantrans (snímky 1, 2 a 3) . Potom sa zamerali na vybudovanie opornej betónovej steny pre chodník (snímky 4 až 8). Po spevnení betónu začali nahŕňať predtým navozený materiál k vybudovanej stene, čím sa vytvoril základ pre daný chodník (snímky 9,10,11). Potom sa na takto vytvorenú základnú vrstvu navozil drobný kameň (snímky 12 - 15).

Fotogaléria


späť