Asfaltovanie ciest v obci … 2. časť

Po dokončení uličky Pri majeri sa pokračovalo v asfaltovaní Ulice pri železnici (prvé tri zábery). Potom sa asfaltéri presunuli na uličku Pri potoku (záber č. 4). V piatok (22.jún) práce pokračovali na časti Parkovej ulice. Na zábere č. 5 vidieť, ako katastrofálne vyzerala táto ulica predtým a na ďalších záberoch 6 – 10 už vidieť túto ulicu s novým asfaltovým kobercom. Opravil sa aj kúsok druhej časti tejto ulice (záber č. 11). Poobede sa asfaltéri presunuli na Ulicu za humnami (záber č. 12). Ako posledná teda zostala Kodályova ulica.

Text a foto: jsz

Fotogaléria


späť