Asfaltovanie ciest v obci

Keby sme urobili anketu medzi občanmi s jedinou otázkou: „Čo vám najviac vadí v obci?“, určite by bol na prvom mieste zlý stav miestnych komunikácií. Konečne prišiel čas, aby sa to dalo do poriadku. Peniaze sa našli (a bolo ich treba cez 200.000 eur) a potom už nič nestálo v ceste tejto veľkej a veľmi dôležitej akcii. To, že v akom katastrofálnom stave boli miestne komunikácie, možno vidieť na záberoch 1 až 4. Najprv sa vyfrézoval začiatok a koniec každej cesty, kde sa bude dávať asfaltový koberec (zábery 5 až 7) a hlavne zdvihli sa kanalizačné poklopy (zábery 8 a 9). Nedá mi, aby som na tomto mieste nevyzdvihol to, že tým nebudú pri kanalizačných poklopoch také prepadliny ako napríklad aj v Nitre, kde musia vodiči áut kľučkovať aby sa tým jamám vyhli! Na zábere 11 je vidieť pripravenú cestu na položenie asfaltového koberca. Na ostatných záberoch sú už zachytené práce z asfaltovania uličky Pri majeri, kde sa práce začali. Po nej sa asfaltéri presunú na Ulicu pri železnici, potom na Kodályovu ulicu (pošta, obecný úrad), Ulicu za humnami a na časť Parkovej  ulice.

Fotogaléria


späť