Čo nám prezrádzajú staré fotografie – 2.časť

(alebo z minulosti našej obce)

Netreba snáď ani moc zdôrazňovať, že základným spôsobom obživy obyvateľov vidieka bolo v minulosti  poľnohospodárstvo.  Len čo sa začala zelenať prvá trávička a sneh ustupoval z lúčnych plôch, začali z chlievov vychádzať prvé jarné zvieratká. Na dedinách bolo bežné, že sa pásli husi, kozy, ovce alebo kravičky. Každá obec mala svojich obecných pastierov oviec, kôz a kráv. V tých časoch nebol dostatok krmiva, preto sa využívalo najmä voľné pasenie na lúke - v Žiranoch to bol rozsiahly pás pasienkov nad obcou na úpätí Vápeníka a Žibrice.

Každé ráno obecný pastier zatrúbil na pastierskej trúbe alebo oznamoval hlasným vyvolávaním na jednom konci dediny. To bol známy signál pre gazdov alebo gazdinky, aby vyháňali dobytok z maštalí pred dom. Pastier, ako išiel, ohlasoval sa po dedine zhruba pri každom 4-5 dome, až kým nezašiel na druhý koniec dediny. Takto sa postupne pripájali do čriedy ďalšie a ďalšie zvieratá. Súčasťou výbavy pastiera bola teda trúba, dlhý bičík na krátkom porisku a jeho verný priateľ pes. 

Pastier stádo vyháňal na pasienky nad dedinou pod les. Tu na ne celý deň dohliadal, aby nezašlo ďaleko a nepoblúdilo v neďalekom lese alebo neurobilo škodu na políčkach. Pred večerom sa vracali späť do príbytkov. Takto sa to opakovalo každý deň od skorej jari až do neskorej jesene.

Keď prišli vianočné sviatky, na štedrý deň pastierik chodil z domu do domu, lebo k jeho povinnostiam patrilo aj navštíviť majiteľov zvierat a predniesť svoje vinše zamerané na zabezpečenie prosperity tej ktorej rodiny: aby rodina mala hojnú úrodu, aby sliepky znášali vajíčka, kravy dávali mlieko a aby bolo dostatok sviniek na šunky a klobásky. Tým aj on mal samozrejme zabezpečenú prácu na ďalší rok. Za vinš dostal pár drobných, koláčiky, klobásku. Od obce dostal palivové drevo na zimné mesiace. Pastieri žili skromne, ale šťastne.

S nástupom kolektivizácie v 2. polovici minulého storočia, kde patrila aj kolektívna forma pasenia, však význam pastierov začal zanikať.

jsz


späť