Stavanie mája

Samospráva obce oznamuje našim občanom, že 30. apríla 2018 t.j. v pondelok o 18.00 hod. zorganizuje pred obecným úradom stavanie mája. V programe budú mať vystúpenie deti z materskej a zo základnej školy, ženský spevácky zbor Zoboralja. Po slávnostnom programe bude prvomájové pohostenie. Očakávame čo najvyššiu účasť našich občanov.


späť