Fašiangové obdobie

To, že fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy (tá tento rok pripadla na 14. februára) vie asi každý. K fašiangom akosi patrí zábava a bujaré veselie. Ani v našej obci to v minulosti nebolo inak, hlavne počas posledného víkendu pred „škaredou“ stredou. Bývali až tri tanečné zábavy (sobota, nedeľa a pondelok) plné veselia, o ktoré bol zo strany občanov mimoriadny záujem. Pondelok o polnoci sa so zábavou všetci rozlúčili a po „škaredej strede“ nastúpil dlhý pôst. Dnes už takéto zábavy v našej obci nebývajú. Ale dve spoločenské akcie už tradične majú svoje miesto v živote obce: miestna organizácia Červeného kríža zorganizovala pre deti 3. februára fašiangový maškarný karneval a Csemadok v spolupráci s folklórnym súborom zase 11. februára fašiangovanie v obci. To, že sa akcie vydarili, potvrdzujú aj fotografie.

Na hornom obrázku sú deti na karnevale v kultúrnom dome a na dolnom obrázku je   zachytená výborná atmosféra na ďalšom karnevale v materskej škôlke.


späť