Helena Szíjjártó, rod. Nagyová uź Žirany nenavštívi

Helena Szíjjártó, rodená Nagyová, vdova po hudobnom skladateľovi Eugenovi Szíjjártóovi, zomrela v Bratislave vo veku 79 rokov. Veľmi rada navštevovala našu obec, bola nadšenou obdivovateľkou žirianskeho speváckeho zboru Zoboralja. Bez nej a jej najbližšej rodiny sa nezaobišlo ani jedno domáce vystúpenie speváckeho zboru. Okrem toho sa zúčastňovala aj výstav obrazov a knižných prezentácií PaedDr. Viktora Šimeka. S ním a jeho manželkou Veronikou udržiavala dlhoročné priateľské styky. Nech odpočíva v pokoji.

Eugen Szíjjártó (1919 - 1986) patrí medzi významné osobnosti hudobného života na Slovensku. Bol hudobným skladateľom, dirigentom a hudobným pedagógom. Veľmi významná je jeho zberateľská činnosť. Najviac ľudových piesní zaznamenal v našom regióne pod Zoborom. Tieto skúmal a použil vo svojich dielach. Výsledkom jeho zberateľskej činnosti je viac ako 500 zaznačených ľudových piesní. Okrem toho zložil 60 inštrumentálnych skladieb. Ľudové piesne zo Žirian upravil v kompozíciách pre miešané a ženské zbory. Najznámejšie sú: Večerná nálada v Žiranoch, Päť krátkych zborových skladieb, Tri ľudové piesne spod Zobora a iné. Zborová skladba Večerná nálada v Žiranoch ho už dávnejšie preslávila aj za hranicami našej vlasti. Nejeden popredný zbor ju má v stálom repertoári. Za jeho umeleckú činnosť a ďalšie aktivity na poli kultúry mu udelili v Budapešti v r. 2008 vzácne vyznamenanie. Post humus ho pasovali za Rytiera maďarskej kultúry. Za jeho zásluhy a zviditeľnenie našej obce stojí na jeho počesť pamätný stĺp na priestranstve pred kostolom sv. Mikuláša.


späť