Novoročný príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania!

Ešte pred pár dňami som Vám na našej webovej stránke želal príjemné prežitie vianočných sviatkov a už sú tieto najkrajšie sviatky roka za nami. Práve v tomto období si však viac ako inokedy uvedomujeme uponáhľanosť doby, rýchlosť života, ale aj to,  že v tomto hektickom svete prevažujú povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou. Musíme si všetci uvedomiť, že život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách a sile pomáhať druhým, predovšetkým slabším. Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri pohľade do minulosti sme mali radosť. Všetko to sme si vo vianočnom období uvedomovali akosi omnoho viac ako inokedy v priebehu roka. Aj to je čaro najkrajších sviatkov roka, ktoré nás napĺňajú vnútornou pohodou.

Určite ste si pri štedrovečernom stole spomenuli na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy zostali v našich srdciach a spomienkach. Dúfam, že ste si pod vianočným stromčekom našli také darčeky, ktoré Vám na tvári vyčarili úsmev a urobili radosť. Túto výnimočnú atmosféru sme si všetci patrične vychutnali s rodinou, s blízkymi.

Následne so vstupom do nového roku sa spájajú predsavzatia a osobné ciele pre nadchádzajúci rok. Želám Vám, aby Vás úspechy sprevádzali na každom kroku, pri všetkých rozhodnutiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, nech je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas celého roku 2018.

Milí spoluobčania! Zároveň Vám chcem ešte raz úprimne poďakovať za spoluprácu v priebehu minulého roka, kedy sme sa spoločne snažili o zveľaďovanie našej obce. Moja vďaka patrí aj vedeniu miestnej vápenky za ochotu a odhodlanie pomôcť v každej situácii. Verím, že aj v nadchádzajúcom roku 2018 bude spolupráca obce s jej občanmi a vedením vápenky sprevádzaná korektným prístupom, nadšením a úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu. Máme smelé plány, ktoré sa budeme snažiť realizovať aj za Vašej výdatnej pomoci. Pevne dúfam, že nás budete v tejto ťažkej práci podporovať. Na začiatku roka budeme oslavovať štvrťstoročnicu samostatnosti nášho štátu, v októbri sté výročie vzniku Československa a na konci roka na nás čakajú komunálne voľby, kedy budeme rozhodovať o novom zložení obecnej samosprávy. Treba dať dôveru tým, ktorí budú mať nielen schopnosť, ale aj nadšenie a ochotu obetovať svoj voľný čas pre blaho našej obce. No a v neposlednom rade chcem popriať nášmu spevokolu, folklórnemu súboru, stolným tenistom a miestnej organizácii Červeného kríža veľa nadšenia a elánu pre dobrú reprezentáciu našej obce Žirany.

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce


späť