… a najkrajšie sviatky roka sú tu!

Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som poďakoval mojim najbližším spolupracovníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obecného úradu za pomoc pri riešení obecných záležitostí v roku 2017. Ďakujem aj všetkým inštitúciám a združeniam pôsobiacim na území našej obce za dobrú spoluprácu, každému, kto akýmkoľvek spôsobom v tomto roku úspešne reprezentoval našu obec a v neposlednom rade ďakujem aj Vám, všetkým obyvateľom, za každú Vašu pomoc a pozitívny prístup k verejným záležitostiam. Patrí Vám za to moja obrovská vďaka.

Zasnežené Žirany s vianoćnou náladou. (Zatiaľ iba na obrázku z 1. decembra.)

 

Z roku 2017 nám zostáva už len pár dní. Želajme si navzájom pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku 2018 veľa zdravia, rodinnej pohody, pracovných úspechov a ochoty spolupracovať pri zveľaďovaní našej obce.

Šťastný nový rok 2018!

Váš starosta Jozef Zsebi, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Žirany


späť