Zmeny v hornom parku

V strede leta som písal na našej webovej stránke a neskôr aj v Žirianskom spravodajcovi o zveľaďovaní oboch parkov v našej obci. V hornom parku vtedy pribudla laminátová dvojitá šmykľavka s domčekom a dvojhojdačka. V dolnom parku som písal hlavne o projekte „Telocvičňa pod holým nebom“, ktorý bol spolufinancovaný z rozpočtu NSK (Leader). Jednalo sa o sedem  fitnes strojov. Vtedy sa ozvali niektorí naši občania, či by sa niečo podobné nedalo zrealizovať aj v hornom parku. No a práve v týchto dňoch sa tri takéto zariadenia namontovali aj tu. Financovala to obec a ich celková hodnota je 2000 eur. Teraz už len závisí od našich občanov, ako budú tieto fitnes stroje využívať, veď budú slúžiť nám, občanom. Treba len dúfať, že nebudú mať podobný osud, ako neďaleko stojaci altánok.

Foto: jsz


späť