Vyúčtovanie vody za I. polrok 2017

Oznamujeme našim občanom, že na obecnom úrade počas stránkových dní  je možné si prevziať aj zaplatiť vyúčtovanie vody za I. polrok 2017.


späť