Spevácky zbor Zoboralja v Komárne

„Kým zaznie veľká Harmónia - Míg megszólal a nagy Harmónia”
(Kodály Zoltán)

III. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE SPEVÁCKYCH ZBOROV

na počesť 135. výročia narodenia Zoltána Kodálya a z príležitosti 15. výročia založenia speváckeho zboru

a komornej inštrumentálnej skupiny GAUDIUM

17. júna 2017 v Kultúrnom paláci (Podunajské múzeum) v Komárne

 

Organizátor:

Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Komáromi Városi Művelődési Központ

 

Program Ženského speváckeho zboru Zoboralja zo Žirian

Jacques B : Magnificat

  1. Bartňanskij: Tebe poem – Uram, Neked énekelünk

Simek V.: – Modlitba ku kráľovi Istvánovi - Fohász István királyhoz

W.A.Mozart – Rossa E.: Plný sud - Tele hordó

Szíjjártó J.: Tri ľudové piesne spod Zobora - Három zoborvidéki népdal

Okrem nášho speváckeho zboru ešte vystúpili:

ŽKZ Kantantína pri MsKS v Komárne

Spievajúci rodičia mesta Pápa v Maďarsku

ŽKZ Slavice zo Zábřehu

MSZ a KIS Gaudium pri MsKS a ZŠ Móra Jókaiho v Komárne

Fotogaléria


späť