KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej Noci pre Vás$
prameňom nádeje radosti a pokoja.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky ,
hojnosť zdravia , šťastia a lásky Vám praje

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce


späť