Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy

Zo zvykov počas fašiangového obdobia v Žiranoch v roku 2017, ktoré je spojené so smiechom, s radosťou a veselosťou.

Foto: jsz

Fotogaléria


späť