Nevyužitý priestor v historickom centre obce

Keď prechádzam cez niektoré obec (Rišňovce, Veľký Kýr, Jelenec, ...) a vidím, že v strede obce majú vybudovaný pekný park s trávičkou, kríkmi, chodníkmi a lavičkami, vždy mi automaticky príde na rozum aj ten náš veľký a zatiaľ nevyužitý priestor v historicky najstaršej časti obce, kde by sa dalo zrealizovať niečo podobné. Obecný úrad mal už dávno v pláne odkúpiť od majiteľov tieto pozemky a následne tu vybudovať peknú oddychovú zónu pre našich obyvateľov. Vždy však tieto snahy stroskotali na neochote majiteľov týchto pozemkov.

Na začiatku roka 2017 sa ohlásil na obecnom úrade predstaviteľ spoločnosti Velsa Investment s r.o. z Novej Bane. Táto spoločnosť by mala záujem vybudovať v tejto časti obce na celkovej ploche cca 90 árov jednopodlažné rodinné domy s obývateľným podkrovím. Stavebné pozemky by mali okolo 450 m2, jednalo by sa teda o zhruba 20 domov. Vzhľadom na lokalizáciu zástavby v historickom centre obce by bol spoločnosťou kladený dôraz na zachovanie vidieckeho architektonického vzhľadu obce. Nakoľko stredom tohto priestoru sa tiahne podzemná kanalizácia, mali by v pláne aj vytvorenie vnútroblokového priestoru (námestia), v budúcnosti využívaného obyvateľstvom na spoločenské, kultúrne a oddychové aktivity.


Na zábere z vtáčej perspektívy z roku 2007 je spomínaný priestor a jej využiteľná časť je medzi dvoma šípkami. Na mieste oranžového trojuholníka je už vybudované obecné trhovisko.

Nedá mi však, aby som nespomenul, že doteraz prichádzali do našej obce také spoločnosti, ktoré tu chceli vybudovať spaľovňu odpadkov, poprípade ešte ďalší kameňolom. Takéto aktivity by ešte viacej znehodnocovali a zaťažovali už aj tak dosť skúšané životné prostredie obce. Tieto spoločnosti najprv rokovali s majiteľmi daných území (miestny urbariát a biskupský úrad) a až potom informovali obec o svojich zámeroch! Samozrejme, u obecného zastupiteľstva nepochodili a bolo im jasne a dôrazne vysvetlené, že naša obec o takéto aktivity nemá záujem. Niektorí naši občania veľmi často prízvukujú, že sa v našej obci na poli životného prostredia robí stále málo. Akosi však zabúdajú na skutočnosť, že v roku 2016 obecné zastupiteľstvo (za výdatnej pomoci našich občanov) zabránilo výstavbe spaľovne a zriadenia ďalšieho kameňolomu! Velsa Investment je po dlhšom čase prvá spoločnosť, ktorá o svojom zámere najprv informovala obecný úrad, pričom jej aktivita nieže by  špatila a znehodnocovala, ale v podstatnej miere skrášlila historickú časť obce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3. februára 2017 vyjadrilo k danému zámeru kladné záväzné stanovisko, čiže postoj samosprávy k danej problematike bol od začiatku jasný: sme vlastne radi, že sa konečne „rozhýbali stojace vody“  ohľadom tohto - zdôrazňujem doposiaľ nevyužitého priestoru. Teraz už závisí od danej spoločnosti, ako presvedčí majiteľov pozemkov o predaji svojich podielov. Akosi sa nám nechce veriť, že by sa našiel v našej obci človek, ktorému by sa tento priestor páčil v takom stave, ako vyzerá v súčasnosti - čiže nevyužitý. Pritom je asi zbytočné zdôrazňovať, že tento priestor je v najfrekventovanejšej a zároveň v jednej z najatraktívnejších častí obce -  na mimoriadne peknom mieste. Teraz máme jedinečnú príležitosť skrášliť tento veľký priestor v historickom jadre obce. V tomto prípade je však už ďalší ťah  na strane obyvateľov obce. Či sú ochotní priniesť obetu (za ktorú by mali samozrejme zaplatené) v prospech verejného záujmu obce alebo radšej uprednostnia svoj vlastný záujem a zostane všetko tak, ako doteraz.


Súčasný pohľad na túto historickú časť našej obce z veže kostola sv. Mikuláša.

text a foto jsz

 


späť